Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LỊCH TÀU TUẦN 20.09-27.09.2020 HP-HCM

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LỊCH TÀU TUẦN 21.09-27.09.2020 HCM-HP

 

                      LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 18/09/2020
                        

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 GREEN PACIFIC 144S GMD 20-Sep NAM DINH VU 23-Sep BEN NGHE/SP-ICT
2 ATLANTIC OCEAN 058S GLS 20-Sep CHUA VE 23-Sep BEN NGHE
3 BIEN DONG NAVIGATOR 2009S VIMC 20-Sep TAN VU 23-Sep TÂN THUẬN
4 VIETSUN CONFIDENT 505S VIET SUN 20-Sep TAN CANG 128 23-Sep VICT
5 HAI AN VIEW 008S HAI AN 20-Sep HAI AN 23-Sep VICT
6 MV PREMIER 2037S VSICO 20-Sep PTSC 23-Sep VICT
7 M. VINAFCO 465S VINAFCO 21-Sep CHUA VE 24-Sep BEN NGHE
8 TAN CANG FOUNDATION 2032S TAN CANG 22-Sep TAN CANG 189 25-Sep TCHP
9 MV PROSPER 2036S VSICO 22-Sep CHUA VE 25-Sep VICT
10 PACIFIC GRACE  292S GMD 22-Sep NAM DINH VU 25-Sep BEN NGHE/SP-ICT
11 HAI AN TIME 220S HAI AN 23-Sep HAI AN 26-Sep VICT
12 VINAFCO 28 387S VINAFCO 23-Sep CHUA VE 26-Sep BEN NGHE
13 PHUC KHANH 216S GLS 24-Sep CHUA VE 27-Sep BEN NGHE
14 VIETSUN HARMONY 1029S VIET SUN 24-Sep TAN CANG 128 27-Sep BEN NGHE
15 PACIFIC EXPRESS 790S GMD 24-Sep NAM DINH VU 27-Sep BEN NGHE/SP-ICT
16 MV PROGRESS 2029S VSICO 24-Sep PTSC 27-Sep VICT
17 DIAMOND  BD2001S VIMC 24-Sep TAN VU 27-Sep TÂN THUẬN
18 HAI AN MIND  052S HAI AN 25-Sep HAI AN 28-Sep VICT
19 TAN CANG PIONEER 2029S TAN CANG 26-Sep TAN CANG 128 29-Sep TCHP
20 VINAFCO 26 537S VINAFCO 26-Sep CHUA VE 29-Sep BEN NGHE
21 VIETSUN FORTUNE 1631S VIET SUN 26-Sep TAN CANG 128 29-Sep VICT
22 MV PROMOTE 2032S VSICO 26-Sep CHUA VE 29-Sep VICT
23 BIEN DONG NAVIGATOR 2010S VIMC 26-Sep TAN VU 29-Sep TÂN THUẬN
24 GREEN PACIFIC 145S GMD 27-Sep NAM DINH VU 30-Sep BEN NGHE/SP-ICT
25 HAI AN LINK 005S HAI AN 27-Sep HAI AN 30-Sep VICT
26 MV PREMIER 2038S VSICO 27-Sep PTSC 30-Sep VICT
27 PHUC HUNG 134S GLS 27-Sep CHUA VE 30-Sep BEN NGHE

  

 

 
                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 18/09/2020  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 HAIAN BELL 136N HAI AN 21-Sep VICT 24-Sep HAI AN
2 PACIFIC EXPRESS  790N  GMD 21-Sep SP-ITC 24-Sep NAM HAI
3 MV PROMOTE 2031N  VSICO 22-Sep VICT 25-Sep PTSC
4 HAIAN LINK 004N  HAI AN 23-Sep VICT 26-Sep HAI AN
5 GREEN PACIFIC  145N GMD 24-Sep SP-ITC 27-Sep NAM HAI
6 MV PREMIER  2037N  VSICO 24-Sep VICT 27-Sep PTSC
7 HAIAN VIEW 008N HAI AN 24-Sep VICT 27-Sep HAI AN
8 MV PROSPER  2036N  VSICO 25-Sep VICT 28-Sep PTSC
9 PACIFIC GRACE 295N  GMD 26-Sep SP-ITC 29-Sep NAM HAI
10 HAIAN TIME  220N  HAI AN 26-Sep VICT 29-Sep HAI AN
11 MV PROGRESS 2029N  VSICO 27-Sep VICT 30-Sep PTSC

  

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!