Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây:LỊCH TÀU TUẦN 22 02-01 03 2020HP-HM

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây:Lich tau HCM-HP (23.2 - 1.3)

           

                          LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 21/02/2020

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 BIENDONG MARINER 2004S VIMC 22-Thg2 TAN VU 25-Thg2 TAN THUAN
2 MV PROSPER 2006S VSICO 22-Thg2 CHUA VE 25-Thg2 VICT
3 HAI AN TIME 194S HAI AN 22-Thg2 HAI AN 25-Thg2 VICT
4 ATLANTIC OCEAN 276S GLS 22-Thg2 CHUA VE 25-Thg2 BEN NGHE
5 VIET SUN FORTUNE 1606S VIET SUN 22-Thg2 TC 128 25-Thg2 BEN NGHE
6 HAI AN MIND 027S HAI AN 23-Thg2 HAI AN 26-Thg2 VICT
7 MV PROGRESS 2002S VSICO 23-Thg2 PTSC 26-Thg2 VICT
8 GREEN PACIFIC 114S GMD 23-Thg2 NAM HAI 26-Thg2 BEN NGHE/SP-ICT
9 M. VINAFCO 417S VINAFCO 24-Thg2 CHUA VE 27-Thg2 BEN NGHE
10 PHUC HUNG 108S GLS 24-Thg2 CHUA VE 27-Thg2 BEN NGHE
11 TAN CANG GLORY 2006S TAN CANG 24-Thg2 TAN CANG 189 27-Thg2 TC HIEP PHUOC
12 MV PROMOTE 2007S VSICO 25-Thg2 CHUA VE 28-Thg2 VICT
13 TRUONH HAI STAR 3 2005S VIET SUN 26-Thg2 TC 128 29-Thg2 BEN NGHE
14 HAI AN SONG 182S HAI AN 26-Thg2 HAI AN 29-Thg2 VICT
15 VINAFCO 28 339S VINAFCO 26-Thg2 CHUA VE 29-Thg2 LOTUS
16 PHUC THAI 031S GLS 26-Thg2 CHUA VE 29-Thg2 BEN NGHE
17 PACIFIC EXPRESS 764S GMD 26-Thg2 NAM HAI 29-Thg2 BEN NGHE/SP-ICT
18 BIENDONG FREIGHTER 2004S VIMC 26-Thg2 TAN VU 29-Thg2 TAN THUAN
19 HAI AN BELL 112S HAI AN 27-Thg2 HAI AN 01-Thg3 VICT
20 VIET SUN HARMONY 1005S VIET SUN 28-Thg2 TC 128 02-Thg3 BEN NGHE
21 MV PREMIER 2008S VSICO 28-Thg2 PTSC 02-Thg3 VICT
22 TAN CANG FOUNDATION 2007S TAN CANG 28-Thg2 TAN CANG 128 02-Thg3 TC HIEP PHUOC
23 MV PROSPER 2007S VSICO 29-Thg2 CHUA VE 03-Thg3 VICT
24 HAI AN TIME 195S HAI AN 01-Thg3 HAI AN 04-Thg3 VICT
25 VIET SUN FACIFIC 2006S VIET SUN 01-Thg3 TC 128 04-Thg3 BEN NGHE
26 MV PROGRESS 2003S VSICO 01-Thg3 PTSC 04-Thg3 VICT
27 GREEN PACIFIC 115S GMD 01-Thg3 NAM HAI 04-Thg3 BEN NGHE/SP-ICT
28 VINAFCO 26 489S VINAFCO 01-Thg3 CHUA VE 04-Thg3 BEN NGHE
            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 21/02/2020  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 HAIAN BELL 111N HAI AN 23-Thg2 VICT 27-Thg2 HAI AN
2 MV PREMIER  2007N  VSICO 23-Thg2 VICT 26-Thg2 PTSC
3 MV PROSPER  2006N  VSICO 25-Thg2 VICT 28-Thg2 PTSC
4 HAIAN TIME 194N HAI AN 26-Thg2 VICT 29-Thg2 HAI AN
5 MV PROGRESS 2002N  VSICO 27-Thg2 VICT 01-Thg3 PTSC
6 HAIAN MIND  027N HAI AN 27-Thg2 VICT 01-Thg3 HAI AN
7 GREEN PACIFIC 115N  GMD 27-Thg2 SP-ITC 01-Thg3 NAM HAI
8 MV PROMOTE 2007N  VSICO 28-Thg2 VICT 02-Thg3 PTSC
9 HAIAN SONG 182N HAI AN 29-Thg2 VICT 04-Thg3 HAI AN
10 PACIFIC EXPRESS  765N GMD 29-Thg2 SP-ITC 03-Thg3 NAM HAI
11 MV PREMIER  2008N  VSICO 01-Thg3 VICT 04-Thg3 PTSC
12 HAIAN BELL 112N HAI AN 01-Thg3 VICT 05-Thg3 HAI AN

 

  

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!