Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 22-10-2018

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 22-10-2018

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 22-10-2018     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 22/10/2018

 

STT TÊN TÀU SỐ CHUYẾN HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 VIETSUN INTERGRITY 332S VIET SUN 20-Oct TC 128 23-Oct BEN NGHE
2 MV PROSPER  1834S VSICO 21-Oct PTSC 24-Oct VICT
3 VINAFCO 28 239S VINAFCO 21-Oct CHUA VE 24-Oct LOTUS PORT
4 GREEN PACIFIC 045S GMD 21-Oct NAM HAI 24-Oct BEN NGHE/SP-ICT
5 HAI AN TIME 136S HAI AN 21-Oct HAI AN 24-Oct VICT
6 VAN LY 06S VIET SUN 22-Oct TC 128 25-Oct BEN NGHE
7 TC FOUNDATION 1838S TAN CANG 22-Oct TAN CANG 189 25-Oct TC HIỆP PHƯỚC
8 PACIFIC GRACE  258S GMD 23-Oct NAM HAI 26-Oct BEN NGHE/SP-ICT
9 PHUC HUNG 056S GLS 23-Oct CHUA VE 26-Oct BEN NGHE
10 VINALINES PIONEER  VNP 023S VINALINES 23-Oct TRANSVINA 26-Oct TAN THUAN
11 M. VSHIP 327s VINAFCO 24-Oct CHUA VE 27-Oct LOTUS PORT
12 MV PROMOTE 1829s VSICO 24-Oct PTSC 27-Oct VICT
13 TC PIONEER  1835S TAN CANG 24-Oct TAN CANG 189 27-Oct TC HIỆP PHƯỚC
14 VIET SUN FORTUNE 1435S VIET SUN 25-Oct TC 128 28-Oct BEN NGHE
15 HAI AN BELL 057S HAI AN 24-Oct HAI AN 27-Oct VICT
16 ATLATIC OCEAN 225S GLS 25-Oct CHUA VE 28-Oct BEN NGHE
17 FORTUNER FREIGHTER 836S VOSCO 25-Oct CHUA VE 28-Oct BEN NGHE
18 HAI AN PARK 142S HAI AN 25-Oct HAI AN 28-Oct VICT
19 VSICO PIONEER 1837S VSICO 26-Oct PTSC 29-Oct VICT
20 PHUC KHANH 155S GLS 26-Oct CHUA VE 29-Oct BEN NGHE
21 TC VICTORY 1836S TAN CANG 26-Oct TC 128 29-Oct TC HIỆP PHƯỚC
22 VIET SUN PACIFIC 1832S VIET SUN 27-Oct TC 128 30-Oct BEN NGHE
23 VINAFCO 26 389S VINAFCO 27-Oct CHUA VE 30-Oct BEN NGHE
24 TC GLORY  1831S TAN CANG 27-Oct TC 128 30-Oct TC HIỆP PHƯỚC
25 BIEN DONG NAVIGATOR NB827S BIEN DONG 27-Oct TAN VU 30-Oct TAN THUAN
26 HAI AN TIME 137S HAI AN 28-Oct HAI AN 31-Oct VICT
27 FORTUNER NAVIGATOR 833S VOSCO 28-Oct CHUA VE 31-Oct BEN NGHE
28 GREEN PACIFIC 046S GMD 28-Oct NAM HAI 31-Oct BEN NGHE/SP-ICT
29 TC FOUNDATION 1839S TAN CANG 29-Oct TAN CANG 189 01-Nov TC HIỆP PHƯỚC

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 22/10/2018  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 ATLANTIC OCEAN 225N GLS 21-Oct BẾN NGHÉ 24-Oct CHÙA VẼ
2 VIETSUN PACIFIC 1832N VIETSUN 22-Oct BẾN NGHÉ 26-Oct TÂN CẢNG 128
3 PHUC KHANH 155N GLS 23-Oct BẾN NGHÉ 26-Oct CHÙA VẼ
4 VINAFCO 28 240N VINAFCO 23-Oct LOTUS PORT 26-Oct CHÙA VẼ
5 TC GLORY 1830N TÂN CẢNG 23-Oct TC HIỆP PHƯỚC 26-Oct TÂN CẢNG 128
6 VSICO PIONEER 1836N VSICO 23-Oct VICT 26-Oct PTSC
7 VINAFCO 26 388N VINAFCO 23-Oct BẾN NGHÉ 26-Oct CHÙA VẼ
8 VIETSUN INTEGRITY  333N VIETSUN 24-Oct BẾN NGHÉ 27-Oct TÂN CẢNG 128
9 MV PROSPER 1834N VSICO 25-Oct VICT 28-Oct PTSC
10 GREEN PACIFIC 046N GMD 25-Oct SP-ITC 28-Oct NAM HAI
11 TC FOUNDATION 1839N TÂN CẢNG 25-Oct TC HIỆP PHƯỚC 28-Oct TÂN CẢNG 189
12 VẠN LÝ V07N VIETSUN 26-Oct BẾN NGHÉ 29-Oct TÂN CẢNG 128
13 PHUC HUNG 057N GLS 27-Oct BẾN NGHÉ 30-Oct CHÙA VẼ
14 MORNING VSHIP  328N VINAFCO 27-Oct BẾN NGHÉ 30-Oct CHÙA VẼ
15 PACIFIC EXPRESS 724N GMD 27-Oct SP-ITC 31-Oct NAM HAI
16 TC PIONEER 1835N TÂN CẢNG 27-Oct TC HIỆP PHƯỚC 30-Oct TÂN CẢNG 189
17 MV PROMOTE 1829N VSICO 28-Oct VICT 31-Oct PTSC

 

   

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!