Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây:LỊCH TÀU TUẦN 05 04-12 04 2020HP-HCM

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây:LỊCH TÀU TUẦN HCM-HP (05.04-12.4)

           

                          LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 05/04/2020

 

 

 

 

 

 

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 MV PROSPER 2012S VSICO 05-Thg4 CHUA VE 08-Thg4 VICT
2 PHUC HUNG 113S GLS 05-Thg4 CHUA VE 08-Thg4 BEN NGHE
3 GREEN PACIFIC 120S GMD 05-Thg4 NAM HAI 08-Thg4 BEN NGHE/SP-ICT
4 VINAFCO 26 497S VINAFCO 05-Thg4 CHUA VE 08-Thg4 BEN NGHE
5 HAI AN BELL 117S HAI AN 06-Thg4 HAI AN 09-Thg4 VICT
6 VIETSUN HARMONY  1010S VIET SUN 06-Thg4 TAN CANG 128 09-Thg4 VICT
7 HAI AN SONG 187S HAI AN 07-Thg4 HAI AN 10-Thg4 VICT
8 BIEN DONG FREIGHTER 2010S VIMC 07-Thg4 TAN VU 10-Thg4 TAN THUAN
9 M. VINAFCO 427S VINAFCO 08-Thg4 CHUA VE 11-Thg4 BEN NGHE
10 PHUC THAI 036S GLS 08-Thg4 CHUA VE 11-Thg4 BEN NGHE
11 TAN CANG GLORY 2012S TAN CANG 08-Thg4 TAN CANG 189 11-Thg4 TCHP
12 MV PROGRESS 2008S VSICO 08-Thg4 PTSC 11-Thg4 VICT
13 PACIFIC EXPRESS 770S GMD 08-Thg4 NAM HAI 11-Thg4 BEN NGHE/SP-ICT
14 VIETSUN FORTUNE  1611S VIET SUN 09-Thg4 TAN CANG 128 12-Thg4 VICT
15 MV PROMOTE 2013S VSICO 09-Thg4 CHUA VE 12-Thg4 VICT
16 HAI AN MIND 033S HAI AN 09-Thg4 HAI AN 12-Thg4 VICT
17 TAN CANG PIONEER 2009S TAN CANG 09-Thg4 TAN CANG 189 12-Thg4 TCHP
18 ATLANTIC OCEAN 282S GLS 10-Thg4 CHUA VE 13-Thg4 BEN NGHE
19 VINAFCO 28 349S VINAFCO 11-Thg4 CHUA VE 14-Thg4 LOTUS
20 MV PREMIER 2014S VSICO 11-Thg4 PTSC 14-Thg4 VICT
21 HAI AN PARK 210S HAI AN 11-Thg4 HAI AN 14-Thg4 VICT
22 TAN CANG FOUNDATION 2013S TAN CANG 11-Thg4 TAN CANG 128 14-Thg4 TCHP
23 BIEN DONG MARINER 2007S VIMC 11-Thg4 TAN VU 14-Thg4 TAN THUAN
24 VIETSUN PACIFIC 2011S VIET SUN 12-Thg4 TAN CANG 128 15-Thg4 BEN NGHE
25 MV PROSPER 2013S VSICO 12-Thg4 CHUA VE 15-Thg4 VICT
26 GREEN PACIFIC 121S GMD 12-Thg4 NAM HAI 15-Thg4 BEN NGHE/SP-ICT
            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 05/04/2020  

 

  

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 HAIAN TIME 199N HAI AN 07-Thg4 VICT 10-Thg4 HAI AN
2 MV PREMIER  2013N  VSICO 08-Thg4 VICT 11-Thg4 PTSC
3 HAIAN BELL 117N HAI AN 09-Thg4 VICT 12-Thg4 HAI AN
4 MV PROSPER  2012N  VSICO 09-Thg4 VICT 12-Thg4 PTSC
5 GREEN PACIFIC 121N  GMD 09-Thg4 SP-ITC 12-Thg4 NAM HAI
6 HAIAN SONG 187N HAI AN 11-Thg4 VICT 15-Thg4 HAI AN
7 MV PROGRESS 2008N  VSICO 11-Thg4 VICT 14-Thg4 PTSC
8 PACIFIC EXPRESS  771N GMD 11-Thg4 SP-ITC 14-Thg4 NAM HAI
9 MV PROMOTE 2013N  VSICO 12-Thg4 VICT 15-Thg4 PTSC
10 HAIAN MIND  033N HAI AN 12-Thg4 VICT 16-Thg4 HAI AN

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!