Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 13-06-2018

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 13-06-2018

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 13-06-2018     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 13/06/2018

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 TAN CANG VICTORY 1820S TAN CANG 09-Jun TAN CANG 128 12-Jun VICT
2 GREEN PACIFIC 029S GMD 09-Jun NAM HAI 12-Jun BEN NGHE/SP-ICT
3 HAI AN SONG 130S HAI AN 09-Jun HAI AN 12-Jun VICT
4 TC FOUNDATION  1820S TAN CANG 10-Jun TAN CANG 128 13-Jun VICT
5 VIETSUN FORTUNE 1419S VIET SUN 10-Jun TC 128 13-Jun BEN NGHE
6 PHUC HUNG 040S GLS 10-Jun CHUA VE 13-Jun BEN NGHE
7 VINAFCO 26 357S VINAFCO 11-Jun CHUA VE 14-Jun BEN NGHE
8 VSICO PIONEER 1820S VSICO 11-Jun PTSC 14-Jun VICT
9 FORTUNER NAVIGATOR 816S VOSCO 12-Jun CHUA VE 15-Jun BEN NGHE
10 VIETSUN INTEGRITY 319S VIET SUN 12-Jun TC 128 15-Jun BEN NGHE
11 ATLANTIC OCEAN 209S GLS 12-Jun CHUA VE 15-Jun BEN NGHE
12 PACIFIC EXPRESS  717S GMD 13-Jun NAM HAI 16-Jun BEN NGHE/SP-ICT
13 VINAFCO 28 209S VINAFCO 13-Jun CHUA VE 16-Jun LOTUS PORT
14 HAI AN TIME 119S HAI AN 13-Jun HAI AN 16-Jun VICT
15 MV PROMOTE 1812S VSICO 14-Jun PTSC 17-Jun VICT
16 PHUC KHANH 139S GLS 14-Jun CHUA VE 17-Jun BEN NGHE
17 VINALINES PIONEER S168 VINALINES 15-Jun TRANSVINA 18-Jun TAN THUAN
18 TAN CANG PIONEER 1819S TAN CANG 15-Jun TAN CANG 189 18-Jun VICT
19 HAI AN BELL 046S HAI AN 16-Jun HAI AN 19-Jun VICT
20 TAN CANG VICTORY 1821S TAN CANG 16-Jun TAN CANG 128 19-Jun TC HIỆP PHƯỚC
21 GREEN PACIFIC 030S GMD 16-Jun NAM HAI 19-Jun BEN NGHE/SP-ICT
22 M.VSHIP 297S VINAFCO 16-Jun CHUA VE 19-Jun BEN NGHE
23 VIETSUN PACIFIC 1817S VIET SUN 16-Jun GREEN PORT 19-Jun BEN NGHE
24 FORTUNER FREIGHTER 819S VOSCO 16-Jun CHUA VE 19-Jun BEN NGHE
25 VAN LY VL817S BIEN DONG 16-Jun TAN VU 08-May BEN NGHE
26 BIEN DONG NAVIGATOR  NB811S BIEN DONG 16-Jun TAN VU 08-May BEN NGHE
27 PHUC HUNG 041S GLS 17-Jun CHUA VE 20-Jun BEN NGHE
28 TRUONG HAI STAR 3 1820S VINALINES 17-Jun TAN CANG 128 20-Jun VICT
29 VAN HUNG VH820S BIEN DONG 17-Jun TRANSVINA 08-May TAN THUAN
30 VSICO PIONEER 1821S VSICO 18-Jun PTSC 21-Jun VICT

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 13/06/2018  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VINAFCO 28 208N VINAFCO 10-Jun LOTUS PORT 13-Jun CHÙA VẼ
2 MV PROMOTE 1811N VSICO 10-Jun VICT 13-Jun PTSC
3 PHUC KHANH 139N GLS 12-Jun BẾN NGHÉ 15-Jun CHÙA VẼ
4 VIETSUN PACIFIC 1817N VIETSUN 12-Jun BEN NGHE 16-Jun GREEN PORT
5 MORNING VSHIP  296N VINAFCO 12-Jun BẾN NGHÉ 15-Jun CHÙA VẼ
6 TC PIONEER 1818N TÂN CẢNG 12-Jun VICT 15-Jun TÂN CẢNG 189
7 MV PROSPER 1820N VSICO 13-Jun VICT 16-Jun PTSC
8 TC VICTORY 1820N TÂN CẢNG 13-Jun VICT 16-Jun TÂN CẢNG 128
9 GREEN PACIFIC 030N GMD 13-Jun SP-ITC 16-Jun NAM HAI
10 PHUC HUNG 041N GLS 14-Jun BẾN NGHÉ 17-Jun CHÙA VẼ
11 TC FOUNDATION 1821N TÂN CẢNG 14-Jun VICT 17-Jun TÂN CẢNG 128
12 VIETSUN FORTUNE 1420N VIETSUN 15-Jun BEN NGHE 18-Jun TÂN CẢNG 128
13 VINAFCO 26 358N VINAFCO 15-Jun BẾN NGHÉ 18-Jun CHÙA VẼ
14 VSICO PIONEER 1820N VSICO 15-Jun VICT 18-Jun PTSC
15 TC GLORY 1818N TÂN CẢNG 16-Jun VICT 19-Jun TÂN CẢNG 189
16 PACIFIC GRACE 252N GMD 16-Jun SP-ITC 30-May NAM HAI
17 TC SYMPHONY 1801N TÂN CẢNG 17-Jun VICT 20-Jun TÂN CẢNG 128
18 VIETSUN INTEGRITY  320N VIETSUN 17-Jun BEN NGHE 20-Jun TÂN CẢNG 128
19 ATLANTIC OCEAN 210N GLS 17-Jun BẾN NGHÉ 20-Jun CHÙA VẼ
20 MV PROMOTE 1812N VSICO 19-Jun VICT 22-Jun PTSC

 

   

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!