Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 13-04-2018

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 13-04-2018

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 13-04-2018     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 13/04/2018

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 VIETSUN INTEGRITY 312S VIET SUN 14-Apr TC 128 17-Apr BEN NGHE
2 FORTUNE NAVIGATOR 808S VINALINE 14-Apr CHUA VE 16-Apr TAN THUAN
3 BIENDONG MARINER 1811S TAN CANG 14-Apr TAN CANG 128 17-Apr VICT
4 PHUC KHANH 132S GLS 14-Apr CHUA VE 17-Apr BEN NGHE
5 MV PROMOTE 1804S VSICO 14-Apr PTSC 17-Apr VICT
6 VINAFCO 26 345S VINAFCO 15-Apr CHUA VE 18-Apr BEN NGHE
7 GREEN PACIFIC  021S GMD 15-Apr NAM HAI 18-Apr BEN NGHE
8 TAN CANG GLORY 1812S TAN CANG 15-Apr TAN CANG 189 18-Apr VICT
9 HAI AN BELL 040S HAI AN 16-Apr HAI AN 19-Apr VICT
10 HAI AN SONG 129S HAI AN 17-Apr HAI AN 20-Apr VICT
11 VINALINES DIAMOND S224 VINALINE 17-Apr DOAN XA 20-Apr TAN THUAN
12 MV PROSPER  1813S VSICO 17-Apr PTSC 20-Apr VICT
13 PHUC HUNG 034S GLS 17-Apr CHUA VE 20-Apr BEN NGHE
14 TAN CANG VICTORY 1814S TAN CANG 18-Apr TAN CANG 189 13-Apr VICT
15 VINAFCO 28 197S VINAFCO 18-Apr CHUA VE 21-Apr LOTUS PORT
16 VIETSUN PACIFIC 1810S VIET SUN 18-Apr GREEN PORT 21-Apr TAN THUAN 2
17 BIENDONG NAVIGATOR 802S BIEN DONG 14-Apr DINH VU 17-Apr BEN NGHE
18 BIENDONG FREIGHTER 811S BIEN DONG 18-Apr TAN VU 21-Apr BEN NGHE
19 FORTUNE FREIGHTER 813S VINALINE 18-Apr CHUA VE 13-Apr TAN THUAN 
20 PACIFIC PEARL 378S GMD 18-Apr NAM HAI 21-Apr BEN NGHE
21 HAI AN PARK 123S HAI AN 18-Apr HAI AN 21-Apr VICT
22 ATLANTIC OCEAN  203S GLS 21-Apr CHUA VE 24-Apr BEN NGHE
23 VSICO PIONEER 1813S VSICO 19-Apr PTSC 22-Apr VICT
24 VIETSUN FORTUNE 1413S VIET SUN 20-Apr TC 128 23-Apr BEN NGHE
25 BIENDONG NAVIGATOR 803S BIEN DONG 21-Apr DINH VU 24-Apr BEN NGHE
26 TAN CANG PIONEER 1812S TAN CANG 20-Apr TAN CANG 128 23-Apr VICT
27 M.VSHIP 285S VINAFCO 21-Apr CHUA VE 24-Apr BEN NGHE
28 VINALINES PIONEER S162 VINALINE 21-Apr TRANSVINA 24-Apr TAN THUAN 
29 MV PROMOTE 1805S VSICO 21-Apr PTSC 24-Apr VICT
30 GREEN PACIFIC  022S GMD 22-Apr NAM HAI 25-Apr BEN NGHE
31 TAN CANG GLORY 1813S TAN CANG 22-Apr TAN CANG 189 25-Apr VICT
32 HAI AN BELL 041S HAI AN 22-Apr HAI AN 25-Apr VICT
33 FORTUNE NAVIGATOR 809S VINALINE 22-Apr CHUA VE 25-Apr TAN THUAN
34 VIETSUN INTEGRITY 313S VIET SUN 22-Apr TC 128 25-Apr BEN NGHE

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 13/04/2018  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VSICO PIONEER 1812N VSICO 15-Apr VICT 18-Apr PTSC
2 VIETSUN FORTUNE 1413N VIETSUN 16-Apr BẾN NGHÉ 19-Apr TÂN CẢNG 128
3 MORNING VSHIP  284N VINAFCO 16-Apr BẾN NGHÉ 19-Apr CHÙA VẼ
4 MV PROMOTE 1804N VSICO 17-Apr VICT 20-Apr PTSC
5 TC PIONEER 1811N TÂN CẢNG 17-Apr VICT 20-Apr TÂN CẢNG 128
6 ATLANTIC OCEAN 203N GLS 17-Apr BẾN NGHÉ 20-Apr CHÙA VẼ
7 GREEN PACIFIC 022N GMD 18-Apr SP-ITC 21-Apr NAM HAI
8 VINAFCO 26 0346N VINAFCO 19-Apr BẾN NGHÉ 12-Apr CHÙA VẼ
9 PHUC KHANH 133N GLS 19-Apr BẾN NGHÉ 22-Apr CHÙA VẼ
10 VIETSUN INTEGRITY  313N VIETSUN 19-Apr BẾN NGHÉ 22-Apr TÂN CẢNG 128
11 TC GLORY 1812N TÂN CẢNG 19-Apr VICT 22-Apr TÂN CẢNG 189
12 BIEN DONG MARINER 1812N TÂN CẢNG 20-Apr VICT 23-Apr TÂN CẢNG 128
13 MV PROSPER 1813N VSICO 20-Apr VICT 23-Apr PTSC
14 PACIFIC EXPRESS 715N GMD 21-Apr SP-ITC 24-Apr TÂN CẢNG 128
15 VIETSUN PACIFIC 1811N VIETSUN 21-Apr TÂN THUẬN 2 24-Apr GREEN PORT
16 VINAFCO 28 0198N VINAFCO 22-Apr LOTUS PORT 25-Apr CHÙA VẼ
17 PHUC HUNG 035N GLS 22-Apr BẾN NGHÉ 25-Apr CHÙA VẼ
18 VSICO PIONEER 1812N VSICO 22-Apr VICT 25-Apr PTSC

 

   

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!