Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 16-04-2019

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 16-04-2019

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 16-04-2019     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 16/04/2019

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 VINALINES DIAMOND VD910S VIMC 13-Apr TAN VU 16-Apr TAN THUAN
2 GREEN PACIFIC 066S GMD 13-Apr NAM HAI 16-Apr BEN NGHE/SP-ICT
3 MV PROSPER 1913S VSICO 13-Apr PTSC 16-Apr VICT
4 VIET SUN FORTUNE 1512S VIET SUN 14-Apr TC 128 17-Apr BEN NGHE
5 M. VINAFCO 363S VINAFCO 14-Apr CHUA VE 17-Apr LOTUS PORT
6 FORTUNER NAVIGATOR 912S VOSCO 14-Apr CHUA VE 17-Apr BEN NGHE
7 HAI AN BELL 073S HAI AN 14-Apr HAI AN 17-Apr VICT
8 HAI AN PARK 161S HAI AN 15-Apr HAI AN 18-Apr VICT
9 PHUC HUNG 072S GLS 15-Apr CHUA VE 18-Apr BEN NGHE
10 VIET SUN INTERGRITY 412S VIET SUN 15-Apr TC 128 18-Apr BEN NGHE
11 TAN CANG PIONEER 1912S TAN CANG 15-Apr TAN CANG 189 18-Apr VICT
12 MV PROMOTE 1913S VSICO 16-Apr PTSC 19-Apr VICT
13 BIEN DONG STAR BS907S VIMC 17-Apr TAN VU 20-Apr TAN THUAN
14 PHUC KHANH 174S GLS 17-Apr CHUA VE 20-Apr BEN NGHE
15 VINAFCO 26 425S VINAFCO 17-Apr CHUA VE 20-Apr BEN NGHE
16 TC FOUNDATION 1913S TAN CANG 17-Apr TAN CANG 128 20-Apr VICT
17 VIET SUN HẢMONRY 907S VIET SUN 17-Apr TC 128 20-Apr BEN NGHE
18 PACIFIC EXPRESS 735S GMD 17-Apr NAM HAI 20-Apr BEN NGHE/SP-ICT
19 VSICO PIONEER 1914S VSICO 18-Apr PTSC 21-Apr VICT
20 FORTUNER FREIGHTER 913S VOSCO 18-Apr CHUA VE 21-Apr BEN NGHE
21 HAI AN TIME 156S HAI AN 18-Apr HAI AN 21-Apr VICT
22 VINAFCO 28 277S VINAFCO 19-Apr CHUA VE 22-Apr BEN NGHE
23 VIET SUN PACIFIC 1913S VIET SUN 19-Apr TC 128 22-Apr BEN NGHE
24 TC GLORY  1907S TAN CANG 19-Apr TAN CANG 189 22-Apr VICT
25 GREEN PACIFIC 067S GMD 20-Apr NAM HAI 23-Apr BEN NGHE/SP-ICT
26 ATLATIC OCEAN  245S GLS 20-Apr CHUA VE 23-Apr BEN NGHE
27 BIEN DONG NAVIGATOR  NB910S VIMC 20-Apr TAN VU 23-Apr TAN THUAN
28 MV PROSPER 1914S VSICO 21-Apr PTSC 24-Apr VICT
29 TC VICTORY  1912S TAN CANG 21-Apr TAN CANG 128 24-Apr VICT
30 HAI AN SONG 151S HAI AN 21-Apr HAI AN 24-Apr VICT
31 PHUC HUNG 073S GLS 22-Apr CHUA VE 25-Apr BEN NGHE
32 VIET SUN FORTUNE 1513S VIET SUN 22-Apr TC 128 25-Apr BEN NGHE
33 FORTUNER NAVIGATOR 913S VOSCO 22-Apr CHUA VE 25-Apr BEN NGHE
34 M. VINAFCO 365S VINAFCO 22-Apr CHUA VE 25-Apr LOTUS PORT
35 HAI AN BELL 074S HAI AN 22-Apr HAI AN 25-Apr VICT

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 16/04/2019  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VINAFCO 28 276N VINAFCO 15-Apr LOTUS PORT 19-Apr CHÙA VẼ
2 VIETSUN PACIFIC 1913N VIETSUN 15-Apr BEN NGHE 19-Apr TÂN CẢNG 128
3 VIETSUN FORTUNE 1512N VIETSUN 17-Apr BEN NGHE 20-Apr TÂN CẢNG 128
4 MV PROSPER 1913N VSICO 17-Apr VICT 21-Apr PTSC
5 GREEN PACIFIC 067N GMD 17-Apr SP-ITC 20-Apr NAM HAI
6 ATLANTIC OCEAN 244N GLS 18-Apr BẾN NGHÉ 21-Apr CHÙA VẼ
7 VIETSUN INTEGRIY 412N VIETSUN 19-Apr BẾN NGHÉ 23-Apr GREEN PORT
8 MV PROMOTE 1913N VSICO 19-Apr VICT 22-Apr PTSC
9 PHUC HUNG 072N GLS 20-Apr BẾN NGHÉ 23-Apr CHÙA VẼ
10 PACIFIC GRACE 270N GMD 20-Apr SP-ITC 24-Apr NAM HAI
11 VIETSUN HARMONY 907N VIETSUN 21-Apr BẾN NGHÉ 25-Apr TÂN CẢNG 128

    

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!