Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 27-12-2019

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 27-12-2019

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 27-12-2019     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 27/12/2019

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 PHUC THAI 025S GLS 29-Dec CHUA VE 1-Jan BEN NGHE
2 HAI AN PARK 196S HAI AN 29-Dec HAI AN 1-Jan VICT
3 VINALINES DIAMOND  37S VIMC 29-Dec TAN VU 1-Jan TAN THUAN
4 GREEN PACIFIC 108S GMD 30-Dec NAM HAI 2-Jan BEN NGHE/SP-ICT
5 MV PREMIER 1926S VSICO 30-Dec PTSC 2-Jan VICT
6 VINAFCO 26 481S VINAFCO 30-Dec CHUA VE 2-Jan BEN NGHE
7 PHUC HUNG 103S GLS 31-Dec CHUA VE 3-Jan BEN NGHE
8 TAN CANG PIONEER  1947S TAN CANG 31-Dec TAN CANG 189 3-Jan TAN CANG HP
9 VIET SUN FORTUNE V1541S VIET SUN 31-Dec TAN CANG 128 3-Jan BEN NGHE
10 PACIFIC EXPRESS  757S GMD 1-Jan NAM HAI 4-Jan BEN NGHE/SP-ICT
11 VSICO PIONEER  2001S VSICO  1-Jan CHUA VE 4-Jan VICT
12 VINALINES PIONEER  VNP926S VIMC 1-Jan TAN VU 4-Jan TAN THUAN
13 HAI AN SONG  176S HAI AN 2-Jan HAI AN 5-Jan VICT
14 VIET SUN HARMONY 935S VIET SUN 3-Jan TAN CANG 128 6-Jan VICT
16 M VINAFCO 407S VINAFCO 3-Jan CHUA VE 6-Jan BEN NGHE
17 MV PROMOTE 2001S VSICO  3-Jan CHUA VE 6-Jan VICT
18 TAN CANG FOUNDATION 1944S TAN CANG 3-Jan TAN CANG 128 6-Jan TAN CANG HP
19 HAI AN BELL 106S HAI AN 4-Jan HAI AN 7-Jan VICT
20 VIETSUN PACIFIC 1943S VIET SUN 4-Jan TAN CANG 128 7-Jan BEN NGHE
21 MV PREMIER 2001S VSICO  4-Jan PTSC 7-Jan VICT
22 TAN CANG GLORY 1913S TAN CANG 5-Jan TAN CANG 128 8-Jan TAN CANG HP
23 HAI AN MIND  022S HAI AN 5-Jan HAI AN 8-Jan VICT
24 GREEN PACIFIC 109S GMD 5-Jan NAM HAI 8-Jan BEN NGHE/SP-ICT
25 VINAFCO 28 329S VINAFCO 5-Jan CHUA VE 8-Jan BEN NGHE
26 TRUONG HAI STAR 3 1935S VIET SUN 6-Jan TAN CANG 128 9-Jan VICT
27 PHUC THAI 026S GLS 6-Jan CHUA VE 9-Jan BEN NGHE

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 27/12/2019  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 MV PROMOTE 1948N VSICO 30-Dec VICT 2-Jan PTSC
2 HAIAN BELL 105N  HAI AN 31-Dec VICT 3-Jan HAI AN
3 MV PREMIER  1926N VSICO 31-Dec VICT 3-Jan PTSC
4 PACIFIC EXPRESS  757N GMD 31-Dec SP-ITC 3-Jan NAM HAI
5 MV PROSPER  1948N VSICO 1-Jan VICT 4-Jan PTSC
6 HAIAN MIND  021N  HAI AN 1-Jan VICT 4-Jan HAI AN
7 GREEN PACIFIC 108N  GMD 2-Jan SP-ITC 5-Jan NAM HAI
8 HAIAN TIME 189N HAI AN 3-Jan VICT 7-Jan HAI AN
9 VSICO PIONEER 2001N  VSICO 4-Jan VICT 7-Jan CHÙA VẼ
10 PACIFIC GRACE 290N  GMD 4-Jan SP-ITC 7-Jan NAM HAI
11 HAIAN SONG  176N  HAI AN 5-Jan VICT 8-Jan HAI AN

 

  

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!