Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 22-07-2019

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 22-07-2019

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 22-07-2019     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 22/07/2019

 

STT TÊN TÀU CHUYẾN TÀU HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 VIET SUN HARMONRY 918S VIET SUN 21-Jul TC 128 24-Jul BEN NGHE
2 BIENDONG STAR BS916S VIMC 21-Jul TAN VU 24-Jul TAN THUAN
3 MV . PREMIER 1904S TAN CANG 21-Jul PTSC 24-Jul VICT
4 GREEN PACIFIC 082S GMD 21-Jul NAM HAI 24-Jul BEN NGHE/SP-ICT
5 MV PREMIER 1904S VSICO 21-Jul PTSC 24-Jul VICT
6 HAI AN PARK 173S HAI AN 21-Jul HAI AN 24-Jul VICT
7 PHUC KHANH 185S GLS 21-Jul CHUA VE 24-Jul BEN NGHE
8 VINAFCO 28 293S VINAFCO 21-Jul CHUA VE 24-Jul BEN NGHE
10 VIET SUN INTERGRITY 424S VIET SUN 22-Jul TC 128 25-Jul BEN NGHE
11 HAI AN SONG 162S HAI AN 22-Jul HAI AN 25-Jul VICT
12 VIETSUN FORTUNE 1523S VIET SUN 23-Jul TC 128 26-Jul BEN NGHE
13 BIENDONG NAVIGATOR NB921S VIMC 24-Jul TAN VU 27-Jul TAN THUAN
14 MV PROSPER 1927S VSICO 24-Jul PTSC 27-Jul VICT
15 PACIFIC EXPRESS 742S GMD 24-Jul NAM HAI 27-Jul BEN NGHE/SP-ICT
16 HAI AN TIME 168S HAI AN 24-Jul HAI AN 27-Jul VICT
17 PHUC HUNG 084S GLS 24-Jul CHUA VE 27-Jul BEN NGHE
18 VIET SUN PACIFIC 1924S VIET SUN 24-Jul TC 128 27-Jul BEN NGHE
19 TAN CANG PIONEER 1925S TAN CANG 26-Jul TAN CANG 189 29-Jul VICT
20 MV PROMOTE 1927S VSICO 26-Jul CHUA VE 29-Jul VICT
21 PHUC THAI 007S GLS 26-Jul CHUA VE 29-Jul BEN NGHE
22 VINAFCO 26 447S VINAFCO 26-Jul CHUA VE 29-Jul BEN NGHE
23 HAI AN BELL 086S HAI AN 27-Jul HAI AN 30-Jul VICT
24 MV . PREMIER 1905S TAN CANG 28-Jul PTSC 31-Jul VICT
25 VINALINES PIONEER VNP917S VIMC 28-Jul TAN VU 31-Jul TAN THUAN
26 GREEN PACIFIC 083S GMD 28-Jul NAM HAI 31-Jul BEN NGHE/SP-ICT
27 MV PREMIER 1905S VSICO 28-Jul PTSC 31-Jul VICT
28 HAI AN MIND 007S HAI AN 28-Jul HAI AN 31-Jul VICT

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 22/07/2019  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 PACIFIC EXPRESS 742N GMD 20-Jul SP-ITC 23-Jul NAM HAI
2 VIETSUN PACIFIC 1924N VIETSUN 21-Jul BEN NGHE 25-Jul TÂN CẢNG 128
3 MV PROSPER 1926N VSICO 21-Jul VICT 24-Jul PTSC
4 PHUC THAI 007N GLS 21-Jul BẾN NGHÉ 24-Jul CHÙA VẼ
5 HAI AN MIND 006N HAI AN 23-Jul VICT 26-Jul HAI AN
6 GREEN PACIFIC 083N GMD 24-Jul SP-ITC 27-Jul NAM HAI
7 MV PREMIER 1904N VSICO 25-Jul VICT 28-Jul PTSC
8 HAIAN PARK 171N HAI AN 25-Jul VICT 28-Jul HAI AN
9 HAI AN BELL 084N HAI AN 26-Jul VICT 30-Jul HAI AN
10 PACIFIC GRACE 277N GMD 27-Jul SP-ITC 30-Jul NAM HAI
11 MV PROSPER 1926N VSICO 28-Jul VICT 31-Jul PTSC
12 HAI AN TIME 167N HAI AN 28-Jul VICT 31-Jul HAI AN

    

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!