Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 20-08-2018

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 20-08-2018

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 20-08-2018     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 20/08/2018

 

STT TÊN TÀU SỐ CHUYẾN HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 VSICO PIONEER 1829S VSICO 18-Aug PTSC 21-Aug VICT
2 TAN CANG VICTORY 1828S TAN CANG 18-Aug TAN CANG 128 21-Aug TC HIỆP PHƯỚC
3 VIET SUN FORTUNE 1427S VIET SUN 18-Aug TC 128 21-Aug BEN NGHE
4 HAI AN PARK 134S HAI AN 18-Aug HAI AN 21-Aug VICT
5 PHUC HUNG 048S GLS 19-Aug CHUA VE 22-Aug BEN NGHE
6 VINALINES PIONEER  VNP015S GMD 19-Aug TRANSVINA 22-Aug BEN NGHE/SP-ICT
7 VINALINES PIONEER  VNP015S BIEN DONG 19-Aug TRANSVINA 22-Aug TAN THUAN
8 MV PROSPER 1829S VSICO 20-Aug PTSC 23-Aug VICT
9 VINAFCO 28 225S VINAFCO 20-Aug CHUA VE 23-Aug LOTUS PORT
10 ATLATIC OCEAN 217S GLS 20-Aug CHUA VE 23-Aug BEN NGHE
11 VIETSUN INTEGRITY 327S VIET SUN 21-Aug TC 128 24-Aug BEN NGHE
12 PHUC KHANH 147s GLS 21-Aug CHUA VE 24-Aug BEN NGHE
13 VAN LY 825S BIEN DONG 21-Aug TRANSVINA 24-Aug TAN THUAN
14 TC FOUNDATION  1830s TAN CANG 21-Aug TAN CANG 189 24-Aug TC HIỆP PHƯỚC
15 PACIFIC PEARL  384S GMD 21-Aug NAM HAI 24-Aug BEN NGHE/SP-ICT
16 M. VSHIP 313S VINAFCO 22-Aug CHUA VE 25-Aug LOTUS PORT
17 HAI AN TIME 128S HAI AN 22-Aug HAI AN 25-Aug VICT
18 FORTUNER NAVIGATOR 825S VOSCO 23-Aug CHUA VE 26-Aug BEN NGHE
19 VIET SUN PACIFIC 1825S VIET SUN 24-Aug GREEN PORT 27-Aug BEN NGHE
20 TC GLORY  1824S TAN CANG 24-Aug TAN CANG 189 27-Aug TC HIỆP PHƯỚC
21 VSICO PIONEER 1830S VSICO 25-Aug PTSC 28-Aug VICT
22 TAN CANG VICTORY 1829S TAN CANG 25-Aug TAN CANG 128 28-Aug TC HIỆP PHƯỚC
23 HAI AN BELL 050S HAI AN 25-Aug HAI AN 28-Aug VICT
24 BIEN DONG NAVIGATOR NB818 BIEN DONG 25-Aug TAN VU 28-Aug TAN THUAN
25 GREEN PACIFIC 038S GMD 26-Aug NAM HAI 29-Aug BEN NGHE/SP-ICT
26 HAI AN SONG 136S HAI AN 26-Aug HAI AN 29-Aug VICT
27 PHUC HUNG 049S GLS 26-Aug CHUA VE 29-Aug BEN NGHE
28 TC PIONEER  1828S TAN CANG 26-Aug TAN CANG 128 29-Aug TC HIỆP PHƯỚC
29 VINAFCO 26 375S VINAFCO 26-Aug CHUA VE 29-Aug BEN NGHE
30 VINALINES PIONEER  VNP016S VINALINES 26-Aug TRANSVINA 29-Aug TAN THUAN
31 FORTUNER FREIGHTER 829S VOSCO 26-Aug CHUA VE 29-Aug BEN NGHE

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 20/08/2018  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VIETSUN PACIFIC 1825N VIETSUN 20-Aug BEN NGHE 23-Aug GREEN PORT
2 PHUC HUNG 049N GLS 20-Aug BẾN NGHÉ 23-Aug CHÙA VẼ
3 VSICO PIONEER 1829N VSICO 21-Aug VICT 24-Aug PTSC
4 VINAFCO 26 374N VINAFCO 22-Aug BẾN NGHÉ 26-Aug CHÙA VẼ
5 TC PIONEER 1830N TÂN CẢNG 22-Aug TC HIỆP PHƯỚC 25-Aug TÂN CẢNG 189
6 VIETSUN FORTUNE 1428N VIETSUN 23-Aug BEN NGHE 26-Aug TÂN CẢNG 128
7 MV PROSPER 1829N VSICO 23-Aug VICT 26-Aug PTSC
8 TC VICTORY 1828N TÂN CẢNG 23-Aug TC HIỆP PHƯỚC 26-Aug TÂN CẢNG 128
9 ATLANTIC OCEAN 218N GLS 23-Aug BẾN NGHÉ 26-Aug CHÙA VẼ
10 VINALINES PIONEER 015N GMD 23-Aug SP-ITC 26-Aug NAM HAI
11 VINAFCO 28 226N VINAFCO 25-Aug LOTUS PORT 28-Aug CHÙA VẼ
12 VIETSUN INTEGRITY  328N VIETSUN 25-Aug BEN NGHE 28-Aug TÂN CẢNG 128
13 PHUC KHANH 148N GLS 25-Aug BẾN NGHÉ 28-Aug CHÙA VẼ
14 TC FOUNDATION 1831N TÂN CẢNG 25-Aug TC HIỆP PHƯỚC 28-Aug TÂN CẢNG 128
15 PACIFIC EXPRESS 721N GMD 25-Aug SP-ITC 28-Aug NAM HAI
16 MORNING VSHIP  318N VINAFCO 27-Aug BẾN NGHÉ 30-Aug CHÙA VẼ
17 VSICO PIONEER 1830N VSICO 28-Aug VICT 31-Aug PTSC

 

   

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!