Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 27-05-2019

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 27-05-2019

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 27-05-2019     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 27/05/2019

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 GREEN PACIFIC 073S GMD 25-May NAM HAI 28-May BEN NGHE/SP-ICT
2 VINAFCO 26 433S VINAFCO 26-May CHUA VE 29-May BEN NGHE
3 VSICO PIONEER 1919S VSICO 26-May PTSC 29-May VICT
4 HAI AN SONG 155S HAI AN 26-May HAI AN 29-May VICT
5 VIET SUN INTERGRITY 417S VIET SUN 27-May TC 128 30-May BEN NGHE
6 HAI AN PARK 165S HAI AN 27-May HAI AN 30-May VICT
7 PHUC HUNG 077S GLS 27-May CHUA VE 30-May BEN NGHE
8 TC FOUNDATION 1918S TAN CANG 28-May TAN CANG 189 31-May VICT
9 VINAFCO 28 281S VINAFCO 28-May CHUA VE 31-May BEN NGHE
10 BIEN DONG STAR BS910 VIMC 29-May TAN VU 1-Jun TAN THUAN
11 VIET SUN HARMONRY 912S VIET SUN 29-May TC 128 1-Jun BEN NGHE
12 MV PROSPER 1919S VSICO 29-May PTSC 1-Jun VICT
13 PHUC KHANH 179S GLS 29-May CHUA VE 1-Jun BEN NGHE
14 HAI AN TIME 161S HAI AN 29-May HAI AN 1-Jun VICT
15 M. VINAFCO 373S VINAFCO 30-May CHUA VE 2-Jun LOTUS PORT
16 PACIFIC EXPRESS 738S GMD 30-May NAM HAI 2-Jun BEN NGHE/SP-ICT
17 VIET SUN PACIFIC 1918S VIET SUN 31-May TC 128 3-Jun BEN NGHE
18 TAN CANG PIONEER 1918S TAN CANG 31-May TAN CANG 189 3-Jun VICT
19 MV PROMOTE 1919S VSICO 31-May PTSC 3-Jun VICT
20 GREEN PACIFIC 074S GMD 1-Jun NAM HAI 4-Jun BEN NGHE/SP-ICT
21 BIEN DONG NAVIGATOR NB914S VIMC 1-Jun TAN VU 4-Jun TAN THUAN
22 ATLANTIC OCEAN 250S GLS 1-Jun CHUA VE 4-Jun BEN NGHE
23 VSICO PIONEER 1920S VSICO 2-Jun PTSC 5-Jun VICT
24 HAI AN BELL 079S HAI AN 2-Jun HAI AN 5-Jun VICT
25 VIET SUN FORTUNE 1518S VIET SUN 2-Jun TC 128 5-Jun BEN NGHE

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 27/05/2019  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VIETSUN PACIFIC 1918N VIETSUN 27-May BEN NGHE 31-May TÂN CẢNG 128
2 PHUC KHANH  179N GLS 27-May BEN NGHE 31-May CHÙA VẼ
3 MV PROMOTE 1918N VSICO 28-May VICT 1-Jun PTSC
4 ATLANTIC OCEAN 250N GLS 29-May BẾN NGHÉ 2-Jun CHÙA VẼ
5 VIETSUN FORTUNE 1518N VIETSUN 29-May BEN NGHE 2-Jun TÂN CẢNG 128
6 GREEN PACIFIC 074N GMD 29-May SP-ITC 1-Jun NAM HAI
7 VSICO PIONEER 1919N VSICO 30-May VICT 3-Jun PTSC
8 PHUC HUNG 078N GLS 31-May BẾN NGHÉ 4-Jun CHÙA VẼ
9 PACIFIC GRACE 273N GMD 1-Jun SP-ITC 4-Jun NAM HAI
10 MV PROSPER 1919N VSICO 2-Jun VICT 6-Jun PTSC
11 PHUC THAI 001N GLS 2-Jun BẾN NGHÉ 5-Jun CHÙA VẼ
12 HARMONY 913N VIETSUN 3-Jun BẾN NGHÉ 7-Jun TÂN CẢNG 128

    

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!