Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LỊCH TÀU TUẦN HP-HCM (30/04/2021 - 09/05/2021)

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LỊCH TÀU TUẦN HP-HCM - Tuần 1

 

                      LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 29/04/2021
                        

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 PHUC THAI 086S GLS 30-Apr CHUA VE 03-May BEN NGHE
2 PACIFIC EXPRESS 819S GMD 30-Apr NAM DINH VU 03-May BEN NGHE/SP-ICT
3 VIETSUN CONFIDENT  0614S VIET SUN 30-Apr TAN CANG 128 03-May BEN NGHE
4 TAN CANG  FOUNDATION 2113S TAN CANG 30-Apr TAN CANG 128 03-May TCHP
5 MV PROGRESS 2117S VSICO 01-May PTSC 04-May VICT
6 HAI AN VIEW 034S HAI AN 01-May HAI AN 04-May VICT
7 PHUC HUNG 158S GLS 01-May CHUA VE 04-May BEN NGHE
8 BIEN DONG NAVIGATOR 2116S VIMC 01-May TAN VU 04-May TÂN THUẬN
9 MV PROSPER 2115S VSICO 02-May CHUA VE 05-May VICT
10 PHUC KHANH 243S GLS 02-May CHUA VE 05-May BEN NGHE
11 VINAFCO 26 585S VINAFCO 02-May CHUA VE 05-May LOTUS
12 TAN CANG PIONEER 2117S TAN CANG 02-May TAN CANG 189 05-May TCHP
13 HAI AN PARK 259S HAI AN 03-May HAI AN 06-May VICT
14 MV PROMOTE 2116S VSICO 05-May CHUA VE 08-May VICT
15 VIETSUN DYNAMIC 0713S VIET SUN 05-May TAN CANG 128 08-May BEN NGHE
16 HAI AN GATE 018S HAI AN 05-May HAI AN 08-May VICT
17 GREEN PACIFIC 173S GMD 06-May NAM DINH VU 09-May BEN NGHE/SP-ICT
18 BIEN DONG FREIGHTER 2118S VIMC 06-May TAN VU 09-May TÂN THUẬN
19 VIETSUN HARMONY 1115S VIET SUN 06-May TAN CANG 128 09-May BEN NGHE
20 MV PREMIER 2117S VSICO 06-May PTSC 09-May VICT
21 M VINAFCO  513S VINAFCO 07-May CHUA VE 10-May LOTUS
22 PACIFIC EXPRESS 820S GMD 07-May NAM DINH VU 10-May BEN NGHE/SP-ICT
23 VIETSUN CONFIDENT  0615S VIET SUN 07-May TAN CANG 128 10-May BEN NGHE
24 TAN CANG  FOUNDATION 2114S TAN CANG 07-May TAN CANG 128 10-May TCHP
25 PHUC THAI 087S GLS 07-May CHUA VE 10-May BEN NGHE
26 BIEN DONG NAVIGATOR 2117S VIMC 08-May TAN VU 11-May TÂN THUẬN
27 MV PROGRESS 2118S VSICO 08-May PTSC 11-May VICT
28 PHUC HUNG 159S GLS 08-May CHUA VE 11-May BEN NGHE
29 HAI AN BELL 164S HAI AN 08-May HAI AN 11-May VICT
30 TAN CANG PIONEER 2118S TAN CANG 09-May TAN CANG 189 12-May TCHP
31 HAI AN VIEW 035S HAI AN 09-May HAI AN 12-May VICT
32 MV PROSPER 2116S VSICO 09-May CHUA VE 12-May VICT

  

 

                 LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 29/04/2021  

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
Tuần 1 MV PROGRESS 2117N VSICO 05-May VICT 09-May HAI AN
HAIAN VIEW 034N HAI AN 05-May VICT 09-May HAI AN
MV PROSPER  2115N VSICO 06-May VICT 10-May PTSC
HAIAN PARK 259N HAI AN 07-May VICT 11-May HAI AN
GREEN PACIFIC  174N GMD 08-May SP-ITC 12-May NAM HAI
MV PROMOTE  2116N VSICO 08-May VICT 12-May PTSC
HAIAN WEST 001N HAI AN 09-May VICT 13-May HAI AN
MV PREMIER  2117N VSICO 09-May VICT 13-May HAI AN

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!