Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 12-02-2018

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 12-02-2018

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 12-02-2018     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 12/02/2018

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 ATLANTIC OCEAN 196S GLS 10-Feb CHUA VE 13-Feb BEN NGHE
2 TC PIONEER 1805S TAN CANG 10-Feb TAN CANG 128 13-Feb VICT
3 VIETSUN INTEGRITY 305S VIET SUN 11-Feb TAN CANG 128 14-Feb TAN THUAN 2
4 M.VSHIP 271S VINAFCO 11-Feb TAN CANG 128 14-Feb BEN NGHE
5 MV PRUDENT 1806S VSICO 11-Feb PTSC 14-Feb VICT
6 HAI AN BELL 033S HAI AN 12-Feb HAI AN 15-Feb VICT
7 PACIFIC EXPRESS 710S GEMADEPT 14-Feb TC 128 17-Feb SP-ICT/BEN NGHE
8 DIAMOND 218S VINALINES 15-Feb DOAN XA 18-Feb TAN THUAN 
9 BIENDONG MARINER 1805S TAN CANG 15-Feb TAN CANG 128 18-Feb VICT
10 HAI AN TIME 105S HAI AN 15-Feb HAI AN 18-Feb VICT
11 CAM RANH 07 1802S VIET SUN 15-Feb GREEN PORT 18-Feb TAN THUAN 2
12 MV PROSPER  1806S VSICO 17-Feb PTSC 20-Feb VICT
13 VIETSUN FORTUNE 1406S VIET SUN 18-Feb TAN CANG 128 21-Feb BEN NGHE
14 VINAFCO 26 333S VINAFCO 18-Feb TAN CANG 128 21-Feb BEN NGHE
15 ATLANTIC OCEAN 197S GLS 21-Feb CHUA VE 24-Feb BEN NGHE
16 TC PIONEER 1806S TAN CANG 21-Feb TAN CANG 128 24-Feb VICT
17 VIETSUN INTEGRITY 306S VIET SUN 22-Feb TAN CANG 128 25-Feb BEN NGHE
18 VINAFCO 28 185S VINAFCO 22-Feb TAN CANG 189 25-Feb LOTUS PORT
19 TC FOUNDATION 1806S TAN CANG 23-Feb TAN CANG 189 26-Feb DTV
20 VSICO PIONEER 1806S VSICO 23-Feb PTSC 26-Feb VICT
21 PHUC KHANH 126S GLS 24-Feb CHUA VE 27-Feb BEN NGHE
22 DIAMOND 219S VINALINES 25-Feb DOAN XA 28-Feb TAN THUAN 
23 MV PRUDENT 1807S VSICO 25-Feb PTSC 28-Feb VICT
24 M.VSHIP 273S VINAFCO 25-Feb TAN CANG 128 28-Feb BEN NGHE
25 TC GLORY 1806S TAN CANG 25-Feb TAN CANG 128 28-Feb VICT

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                   Cập nhật ngày 12/02/2018  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VIETSUN FORTUNE 1406N VIETSUN 11-Feb BẾN NGHÉ 14-Feb TÂN CẢNG 128
2 VINAFCO 28 0186N VINAFCO 11-Feb LOTUS PORT 14-Feb TÂN CẢNG 189
3 ATLANTIC OCEAN 197N GLS 11-Feb BẾN NGHÉ 14-Feb CHÙA VẼ
4 BIEN DONG MARINER 1805N TÂN CẢNG 11-Feb VICT 14-Feb TÂN CẢNG 128
5 VSICO PIONEER 1805N VSICO 12-Feb VICT 16-Feb PTSC
6 TC FOUNDATION 1805N TÂN CẢNG 13-Feb DẦU THỰC VẬT 16-Feb TÂN CẢNG 189
7 TC PIONEER 1805N TÂN CẢNG 13-Feb VICT 16-Feb TÂN CẢNG 189
8 GREEN PACIFIC 015N GMĐ 14-Feb SP-ITC 17-Feb TÂN CẢNG 128
9 MV PRUDENT 1806N VSICO 15-Feb VICT 18-Feb PTSC
10 PACIFIC EXPRESS 711N GMĐ 17-Feb SP-ITC 20-Feb TÂN CẢNG 128
11 VIETSUN INTEGRITY  306N VIETSUN 18-Feb BẾN NGHÉ 21-Feb TÂN CẢNG 128
12 MORNING VSHIP  272N VINAFCO 18-Feb BẾN NGHÉ 22-Feb TÂN CẢNG 128
13 TC GLORY 1805N TÂN CẢNG 22-Feb VICT 25-Feb TÂN CẢNG 189
14 TC VICTORY 1806N TÂN CẢNG 23-Feb DẦU THỰC VẬT 26-Feb TÂN CẢNG 189
15 VIETSUN FORTUNE 1407N VIETSUN 23-Feb BEN NGHE 26-Feb TÂN CẢNG 128
16 MV PROSPER 1806N VSICO 23-Feb VICT 27-Feb PTSC
17 VINAFCO 26 0334N VINAFCO 24-Feb BẾN NGHÉ 28-Feb TÂN CẢNG 128
18 CAM RANH 07 1803N VIETSUN 25-Feb TÂN THUẬN 2 01-Mar GREEN PORT
19 PHUC HUNG 029N GLS 25-Feb BẾN NGHÉ 27-Feb CHÙA VẼ
20 BIEN DONG MARINER 1806N TÂN CẢNG 25-Feb VICT 28-Feb TÂN CẢNG 128

 

   

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!