Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 03-12-2018

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 03-12-2018

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 03-12-2018     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 03/12/2018

  

STT TÊN TÀU SỐ CHUYẾN HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 PHUC KHANH 159S GLS 02-Dec CHUA VE 05-Dec BEN NGHE
2 VINAFCO 26 397S VINAFCO 02-Dec CHUA VE 05-Dec BEN NGHE
3 TC FOUNDATION 1843S TAN CANG 02-Dec TC 128 05-Dec TC HIỆP PHƯỚC
4 GREEN PACIFIC 050S GMD 02-Dec NAM HAI 05-Dec BEN NGHE/SP-ICT
5 VAN LY 011S VIET SUN 03-Dec TC 128 06-Dec BEN NGHE
6 VAN HUNG  VH841S BIEN DONG 03-Dec TRANSVINA 06-Dec TAN THUAN
7 TC GLORY  1835S TAN CANG 04-Dec TAN CANG 189 07-Dec TC HIỆP PHƯỚC
8 PACIFIC GRACE  260S GMD 04-Dec NAM HAI 07-Dec BEN NGHE/SP-ICT
9 MV PROMOTE 1834S VSICO 04-Dec PTSC 07-Dec VICT
10 HAI AN SONG  140S HAI AN 05-Dec HAI AN 08-Dec VICT
11 FORTUNER FREIGHTER 841s VOSCO 05-Dec CHUA VE 08-Dec BEN NGHE
12 TC VICTORY 1841S TAN CANG 05-Dec TAN CANG 189 08-Dec TC HIỆP PHƯỚC
13 VINAFCO 28 249S VINAFCO 05-Dec CHUA VE 08-Dec LOTUS PORT
14 PHUC HUNG 061S GLS 06-Dec CHUA VE 09-Dec BEN NGHE
15 BIEN DONG TRADER  805S VIET SUN 06-Dec TC 128 09-Dec BEN NGHE
16 VSICO PIONEER 1842S VSICO 07-Dec PTSC 10-Dec VICT
17 TC PIONEER  1840S TAN CANG 07-Dec TAN CANG 189 10-Dec TC HIỆP PHƯỚC
18 M. VSHIP 337S VINAFCO 08-Dec CHUA VE 11-Dec BEN NGHE
19 VINALINES PIONEER  VNP028S VINALINES 09-Dec TRANSVINA 12-Dec TAN THUAN
20 GREEN PACIFIC 051S GMD 09-Dec NAM HAI 12-Dec BEN NGHE/SP-ICT
21 HAI AN TIME 142S HAI AN 09-Dec HAI AN 12-Dec VICT
22 VIETSUN PACIFIC 1837S VIET SUN 09-Dec TC 128 12-Dec BEN NGHE
23 VIETSUN INTERGRITY 338S VIET SUN 09-Dec TC 128 12-Dec BEN NGHE
24 FORTUNER NAVIGATOR 838s VOSCO 09-Dec CHUA VE 12-Dec BEN NGHE
25 TC FOUNDATION 1844S TAN CANG 09-Dec TC 128 12-Dec TC HIỆP PHƯỚC
26 PHUC KHANH 160S GLS 10-Dec CHUA VE 13-Dec BEN NGHE
27 HAI AN PARK 148S HAI AN 10-Dec HAI AN 13-Dec VICT
28 MV PROSPER  1840S VSICO 10-Dec PTSC 13-Dec VICT

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 03/12/2018  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VINAFCO 28 248N VINAFCO 02-Dec LOTUS PORT 06-Dec CHÙA VẼ
2 BIENDONG TRADER 805N VIETSUN 03-Dec BẾN NGHÉ 07-Dec TÂN CẢNG 128
3 VSICO PIONEER 1841N VSICO 03-Dec VICT 06-Dec PTSC
4 VIETSUN PACIFIC 1837N VIETSUN 04-Dec BEN NGHE 08-Dec TÂN CẢNG 128
5 TC PIONEER 1839N TÂN CẢNG 04-Dec TC HIỆP PHƯỚC 07-Dec TÂN CẢNG 128
6 PHUC HUNG 061N GLS 04-Dec BẾN NGHÉ 07-Dec CHÙA VẼ
7 MV PROSPER 1839N VSICO 05-Dec VICT 09-Dec PTSC
8 MORNING VSHIP  335N VINAFCO 05-Dec BẾN NGHÉ 09-Dec CHÙA VẼ
9 GREEN PACIFIC  051N GMD 06-Dec SP-ITC 09-Dec NAM HAI
10 VIETSUN INTEGRITY  338N VIETSUN 06-Dec BẾN NGHÉ 09-Dec TÂN CẢNG 128
11 PHUC KHANH 160N GLS 06-Dec BẾN NGHÉ 09-Dec CHÙA VẼ
12 TC FOUNDATION 1843N TÂN CẢNG 06-Dec TC HIỆP PHƯỚC 09-Dec TÂN CẢNG 189
13 VINAFCO 26 394N VINAFCO 07-Dec BẾN NGHÉ 11-Dec CHÙA VẼ
14 VẠN LÝ V12N VIETSUN 07-Dec BẾN NGHÉ 11-Dec TÂN CẢNG 128
15 TC GLORY 1835N TÂN CẢNG 08-Dec TC HIỆP PHƯỚC 11-Dec TÂN CẢNG 189
16 ATLANTIC OCEAN 230N GLS 08-Dec BẾN NGHÉ 12-Dec CHÙA VẼ
17 MV PROMOTE 1834N VSICO 08-Dec VICT 11-Dec PTSC
18 PACIFIC EXPRESS 726N GMD 08-Dec SP-ITC 12-Dec NAM HAI
19 TC VICTORY 1841N TÂN CẢNG 09-Dec TC HIỆP PHƯỚC 12-Dec TÂN CẢNG 128

 

   

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!