Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 16-07-2018

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 16-07-2018

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 16-07-2018     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 16/07/2018

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 HAI AN BELL 048S HAI AN 14-Jul HAI AN 17-Jul VICT
2 PHUC HUNG 044S GLS 14-Jul CHUA VE 17-Jul BEN NGHE
3 TAN CANG VICTORY 1824S TAN CANG 14-Jul TAN CANG 189 17-Jul TC HIỆP PHƯỚC
4 VINAFCO 26 365S VINAFCO 14-Jul CHUA VE 17-Jul BEN NGHE
5 VIET SUN FORTUNE 1423S VIET SUN 15-Jul TC 128 18-Jul BEN NGHE
6 NASICO NAVIGATOR  014S GLS 15-Jul CHUA VE 18-Jul BEN NGHE
7 TC FOUNDATION  1825S TAN CANG 16-Jul TAN CANG 128 19-Jul TC HIỆP PHƯỚC
8 ATLATIC OCEAN 213S GLS 16-Jul CHUA VE 19-Jul BEN NGHE
9 VIETSUN INTEGRITY 323S VIET SUN 17-Jul TC 128 20-Jul BEN NGHE
10 VINALINES PIONEER  S011 VINALINES 17-Jul TAN CANG 128 20-Jul VICT
11 TAN CANG GLORY 1823S TAN CANG 17-Jul TAN CANG 189 20-Jul VICT
12 VSICO PIONEER 1825S VSICO 17-Jul PTSC 20-Jul VICT
13 VINAFCO 28 217S VINAFCO 17-Jul CHUA VE 20-Jul LOTUS PORT
14 PHUC KHANH 143S GLS 18-Jul CHUA VE 21-Jul BEN NGHE
15 PACIFIC GRACE 253S GMD 18-Jul NAM HAI 21-Jul BEN NGHE/SP-ICT
16 HAI AN PARK 132S HAI AN 18-Jul HAI AN 21-Jul VICT
17 HAI AN TIME 123S HAI AN 19-Jul HAI AN 22-Jul VICT
18 FORTUNER FREIGHTER 824S VOSCO 19-Jul CHUA VE 22-Jul BEN NGHE
19 M. VSHIP 305S VINAFCO 20-Jul CHUA VE 23-Jul LOTUS PORT
20 TAN CANG PIONEER 1823S TAN CANG 20-Jul TAN CANG 189 23-Jul VICT
21 MV PROSPER 1825S VSICO 20-Jul PTSC 23-Jul VICT
22 VIET SUN PACIFIC 1821S VIET SUN 21-Jul GREEN PORT 24-Jul BEN NGHE
23 GREEN PACIFIC 034S GMD 21-Jul NAM HAI 24-Jul BEN NGHE/SP-ICT
24 HAI AN SONG 133S HAI AN 21-Jul HAI AN 24-Jul VICT
25 BIEN DONG NAVIGATOR 813S BIEN DONG 21-Jul TAN VU 08-May TAN THUAN
26 TAN CANG VICTORY 1825S TAN CANG 21-Jul TAN CANG 128 24-Jul TC HIỆP PHƯỚC
27 FORTUNER NAVIGATOR 821S VOSCO 22-Jul CHUA VE 25-Jul BEN NGHE
28 PHUC HUNG 045S GLS 22-Jul CHUA VE 25-Jul BEN NGHE
29 TC FOUNDATION  1826S TAN CANG 22-Jul TAN CANG 128 25-Jul TC HIỆP PHƯỚC
30 MV PROMOTE 1817S VSICO 22-Jul PTSC 25-Jul VICT
31 PACIFIC EXPRESS  034S GMD 25-Jul NAM HAI 28-Jul BEN NGHE/SP-ICT

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 16/07/2018  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 MV PROSPER 1824N VSICO 16-Jul VICT 19-Jul PTSC
2 VIETSUN PACIFIC 1821N VIETSUN 17-Jul BEN NGHE 12-Jul GREEN PORT
3 TC PIONEER 1822N TÂN CẢNG 17-Jul VICT 20-Jul TÂN CẢNG 189
4 TC VICTORY 1824N TÂN CẢNG 18-Jul TC HIỆP PHƯỚC 21-Jul TÂN CẢNG 128
5 MV PROMOTE 1816N VSICO 18-Jul VICT 21-Jul PTSC
6 VINAFCO 26 366N VINAFCO 18-Jul BẾN NGHÉ 22-Jul CHÙA VẼ
7 PHUC HUNG 045N GLS 18-Jul BẾN NGHÉ 21-Jul CHÙA VẼ
8 GREEN PACIFIC 034N GMD 18-Jul SP-ITC 21-Jul NAM HAI
9 VIETSUN FORTUNE 1424N VIETSUN 19-Jul BEN NGHE 22-Jul TÂN CẢNG 128
10 TC FOUNDATION 1826N TÂN CẢNG 19-Jul TC HIỆP PHƯỚC 22-Jul TÂN CẢNG 128
11 ATLANTIC OCEAN 214N GLS 20-Jul BẾN NGHÉ 23-Jul CHÙA VẼ
12 VINAFCO 28 218N VINAFCO 21-Jul LOTUS PORT 24-Jul CHÙA VẼ
13 PACIFIC PEARL 383N GMD 21-Jul SP-ITC 24-Jul NAM HAI
14 VSICO PIONEER 1825N VSICO 21-Jul VICT 24-Jul PTSC
15 TC GLORY 1823N TÂN CẢNG 21-Jul VICT 24-Jul TÂN CẢNG 189
16 PHUC KHANH 144N GLS 22-Jul BẾN NGHÉ 25-Jul CHÙA VẼ
17 VIETSUN INTEGRITY  324N VIETSUN 22-Jul BEN NGHE 25-Jul TÂN CẢNG 128
18 MORNING VSHIP  306N VINAFCO 24-Jul BẾN NGHÉ 27-Jul CHÙA VẼ

 

   

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!