Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 05-02-2019

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 05-02-2019

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 05-02-2019     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 05/02/2019

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 VIET SUN INTERGRITY 404S VIET SUN 2-Feb TC 128 5-Feb BEN NGHE
2 TAN CANG PIONEER 1905S TAN CANG 3-Feb TAN CANG 128 6-Feb TC HIỆP PHƯỚC
3 HAI AN BELL 066S HAI AN 3-Feb HAI AN 6-Feb VICT
4 FORTUNER FREIGHTER 905S VOSCO 3-Feb CHUA VE 6-Feb BEN NGHE
5 VSICO PIONEER 1905S VSICO 6-Feb PTSC 9-Feb VICT
6 MV PROSPER 1905S VSICO 7-Feb PTSC 10-Feb VICT
7 FORTUNER NAVIGATOR 905S VOSCO 7-Feb CHUA VE 10-Feb BEN NGHE
8 VIET SUN FORTUNE 1505S VIET SUN 7-Feb TC 128 10-Feb BEN NGHE
9 PHUC KHANH 166S GLS 10-Feb CHUA VE 13-Feb BEN NGHE
10 VIET SUN PACIFIC 1905S VIET SUN 10-Feb TC 128 13-Feb BEN NGHE
11 M. VSHIP 349S VINAFCO 12-Feb CHUA VE 15-Feb LOTUS PORT
12 TC FOUNDATION  1905S TAN CANG 12-Feb TAN CANG 128 15-Feb VICT
13 MV PROMOTE 1905S VSICO 13-Feb PTSC 16-Feb VICT
14 PACIFIC GRACE 265S GMD 13-Feb NAM HAI 16-Feb BEN NGHE/SP-ICT
15 HAI AN PARK 154S HAI AN 13-Feb HAI AN 16-Feb VICT
16 VINALINES PIONEER VNP903S VIMC 13-Feb TAN VU 16-Feb TAN THUAN
17 ATLATIC OCEAN 237S GLS 14-Feb CHUA VE 17-Feb BEN NGHE
18 VINAFCO 26 411S VINAFCO 15-Feb CHUA VE 18-Feb BEN NGHE
19 TAN CANG PIONEER 1906S TAN CANG 15-Feb TAN CANG 128 18-Feb TC HIỆP PHƯỚC
20 VINALINES DIAMOND VD904S VIMC 16-Feb TAN VU 19-Feb TAN THUAN
21 VIET SUN INTERGRITY 405S VIET SUN 17-Feb TC 128 20-Feb BEN NGHE
22 VSICO PIONEER 1906S VSICO 17-Feb PTSC 20-Feb VICT

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 05/02/2019  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 ATLANTIC OCEAN 237N GLS 2-Feb BẾN NGHÉ 6-Feb CHÙA VẼ
2 PACIFIC GRACE 264N GMD 2-Feb SP-ITC 6-Feb NAM HAI
3 MV PROMOTE 1904N VSICO 3-Feb VICT 7-Feb PTSC
4 TC FOUNDATION 1904N TÂN CẢNG 4-Feb TC HIỆP PHƯỚC 8-Feb TÂN CẢNG 128
5 VIETSUN PACIFIC 1905N VIETSUN 6-Feb BẾN NGHÉ 10-Feb TÂN CẢNG 128
6 TC VICTORY 1904N TÂN CẢNG 12-Feb TC HIỆP PHƯỚC 16-Feb TÂN CẢNG 128
7 VIETSUN INTEGRITY  405N VIETSUN 13-Feb BẾN NGHÉ 17-Feb TÂN CẢNG 128
8 VSICO PIONEER 1905N VSICO 13-Feb VICT 17-Feb PTSC
9 TC PIONEER 1905N TÂN CẢNG 14-Feb TC HIỆP PHƯỚC 18-Feb TÂN CẢNG 128
10 PHUC KHANH 167N GLS 14-Feb VICT 18-Feb PTSC
11 VIETSUN PACIFIC 1906N VIETSUN 15-Feb BẾN NGHÉ 20-Feb TÂN CẢNG 128
12 TC FOUNDATION 1906N TÂN CẢNG 16-Feb TC HIỆP PHƯỚC 21-Feb TÂN CẢNG 128
13 PACIFIC EXPRESS 735N GMD 16-Feb SP-ITC 19-Feb NAM HAI

    

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!