Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 20-05-2019

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 20-05-2019

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 20-05-2019     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 20/05/2019

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 GREEN PACIFIC 072S GMD 18-May NAM HAI 21-May BEN NGHE/SP-ICT
2 VIET SUN FORTUNE 1516S VIET SUN 18-May TC 128 21-May BEN NGHE
3 BIENDONG NAVIGATOR NB913S VIMC 18-May TAN VU 21-May TAN THUAN
4 VIET SUN INTERGRITY 416S VIET SUN 19-May TC 128 22-May BEN NGHE
5 VSICO PIONEER 1918S VSICO 19-May PTSC 22-May VICT
6 HAI AN PARK 163S HAI AN 19-May HAI AN 22-May VICT
7 PHUC HUNG 076S GLS 19-May CHUA VE 22-May BEN NGHE
8 HAI AN BELL 077S HAI AN 20-May HAI AN 23-May VICT
9 M. VINAFCO 371S VINAFCO 21-May CHUA VE 24-May LOTUS PORT
10 VIET SUN HARMONRY 911S VIET SUN 21-May TC 128 24-May BEN NGHE
11 TC FOUNDATION 1917S TAN CANG 21-May TAN CANG 189 24-May VICT
12 MV PROSPER 1918S VSICO 22-May PTSC 25-May VICT
13 PHUC KHANH 178S GLS 22-May CHUA VE 25-May BEN NGHE
14 PACIFIC GRACE 272S GMD 22-May NAM HAI 25-May BEN NGHE/SP-ICT
15 VINALINER PIONEER VNP910S VIMC 22-May TAN VU 25-May TAN THUAN
16 VIET SUN PACIFIC 1917S VIET SUN 23-May TC 128 26-May BEN NGHE
17 HAI AN TIME 160S HAI AN 23-May HAI AN 26-May VICT
18 TAN CANG PIONEER 1917S TAN CANG 23-May TAN CANG 189 26-May VICT
19 ATLANTIC OCEAN 249S GLS 24-May CHUA VE 27-May BEN NGHE
20 MV PROMOTE 1918S VSICO 24-May PTSC 27-May VICT
21 VINAFCO 26 433S VINAFCO 25-May CHUA VE 28-May BEN NGHE
22 VINALINES DIAMOND VD912S VIMC 25-May TAN VU 28-May TAN THUAN
23 GREEN PACIFIC 073S GMD 25-May NAM HAI 28-May BEN NGHE/SP-ICT
24 VSICO PIONEER 1919S VSICO 26-May PTSC 29-May VICT
25 VIET SUN FORTUNE 1517S VIET SUN 26-May TC 128 29-May BEN NGHE
26 HAI AN SONG 155S HAI AN 26-May HAI AN 29-May VICT

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                                                                           Cập nhật ngày 20/05/2019  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VIETSUN PACIFIC 1917N VIETSUN 19-May BEN NGHE 23-May TÂN CẢNG 128
2 ATLANTIC OCEAN 249N GLS 20-May BẾN NGHÉ 23-May CHÙA VẼ
3 MV PROMOTE 1917N VSICO 21-May VICT 25-May PTSC
4 ATLANTIC OCEAN 249N GLS 21-May BẾN NGHÉ 24-May CHÙA VẼ
5 VINAFCO 26 432N VINAFCO 21-May BẾN NGHÉ 25-May CHÙA VẼ
6 VIETSUN FORTUNE 1521N VIETSUN 22-May BEN NGHE 26-May TÂN CẢNG 128
7 GREEN PACIFIC 073N GMD 22-May SP-ITC 25-May NAM HAI
8 PHUC HUNG 077N GLS 23-May BẾN NGHÉ 27-May CHÙA VẼ
9 VSICO PIONEER 1918N VSICO 23-May VICT 27-May PTSC
10 VINAFCO 28 280N VINAFCO 24-May LOTUS PORT 28-May CHÙA VẼ
11 VIETSUN INTEGRIY 421N VIETSUN 24-May BẾN NGHÉ 28-May GREEN PORT
12 PACIFIC EXPRESS 277N GMD 25-May SP-ITC 29-May NAM HAI
13 MORNING VINAFCO 372N VINAFCO 26-May BẾN NGHÉ 30-May CHÙA VẼ
14 MV PROSPER 1918N VSICO 26-May VICT 30-May PTSC
15 VIETSUN HARMONY 916N VIETSUN 26-May BẾN NGHÉ 30-May TÂN CẢNG 128
16 PHUC KHANH  179N GLS 26-May BEN NGHE 30-May CHÙA VẼ

    

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!