Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LICH TAU HPG-HCM 08-12-2017

  

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LICH TAU HCM-HP 08-12-2017

 

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - Đà Nẵng tại đây: LICH TAU HCM-ĐN 08-12-2017     

                LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH  

Cập nhật ngày 08/12/2017

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 FORTUNE FREIGHTER  734S VOSCO 09-Dec CHUA VE 12-Dec TAN THUAN
2 GREEN PACIFIC 006S GEMADEPT 09-Dec TC 128 12-Dec SP-ICT/BEN NGHE
3 M.VSHIP 257 VINAFCO 09-Dec TAN CANG 128 12-Dec BEN NGHE
4 BIEN DONG MARINER 1708S.M TAN CANG 09-Dec TAN CANG 128 12-Dec VICT
5 PHUC HUNG 021S GLS 10-Dec CHUA VE 13-Dec BEN NGHE
6 VIETSUN PACIFIC 1735S VIET SUN 10-Dec GREEN SPORT 13-Dec TAN THUAN
7 VINACO 26 319 VINAFCO 11-Dec TAN CANG 128 14-Dec BEN NGHE
8 MV PROSPER 1744S VSICO 11-Dec PTSC 14-Dec VICT
9 HAI AN BELL 025S HAI AN 11-Dec HAI AN 14-Dec VICT
10 TC VICTORY 1741S TAN CANG 11-Dec TAN CANG 189 14-Dec VICT
11 ATLANTIC OCEAN 190S GLS 11-Dec CHUA VE 14-Dec BEN NGHE
12 VINALINES DIAMOND S211 VINALINES 12-Dec DOAN XA 15-Dec TAN THUAN
13 VIETSUN INTEGRITY 240S VIET SUN 12-Dec TAN CANG 128 15-Dec SP-ICT
14 TC FOUNDATION 1736S TAN CANG 12-Dec TAN CANG 189 15-Dec DTV
15 PACIFIC GRACE 238S GEMADEPT 12-Dec TC 128 15-Dec SP-ICT/BEN NGHE
16 VSICO PIONEER 1743S VSICO 13-Dec PTSC 16-Dec VICT
17 TC PIONEER 1741S.M TAN CANG 13-Dec TAN CANG 128 16-Dec VICT
18 VINACO 28 173 VINAFCO 14-Dec TAN CANG 189 17-Dec LOTUS PORT
19 FORTUNE CARRIER 004S HAI AN 14-Dec HAI AN 17-Dec VICT
20 TC GLORY 1740S TAN CANG 14-Dec TAN CANG 128 17-Dec VICT
21 TC GLORY 1740S HAI AN 14-Dec TAN CANG 128 17-Dec VICT
22 VINALINES PIONEER S158 VINALINES 15-Dec TRANSVINA 18-Dec TAN THUAN
23 FORTUNE VAVIGATOR 737S VOSCO 15-Dec CHUA VE 18-Dec TAN THUAN
24 PHUC KHANH 119S GLS 15-Dec CHUA VE 18-Dec BEN NGHE
25 BIEN DONG MARINER 1709S.M TAN CANG 15-Dec TAN CANG 128 18-Dec VICT
26 VIETSUN FORTUNE 1336S VIET SUN 16-Dec GREEN SPORT 19-Dec TAN THUAN
27 MV PRUDENT 1742S VSICO 16-Dec PTSC 19-Dec VICT
28 PACIFIC EXPRESS 702S GEMADEPT 16-Dec TC 128 19-Dec SP-ICT/BEN NGHE
29 M.VSHIP 259 VINAFCO 17-Dec TAN CANG 128 20-Dec BEN NGHE
30 PHUC HUNG 022S GLS 17-Dec CHUA VE 20-Dec BEN NGHE
31 VIETSUN PACIFIC 1736S VIET SUN 17-Dec TAN CANG 128 20-Dec TAN THUAN

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

                                          

 

            LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                                                                                                                                                                   Cập nhật ngày 08/12/2017  

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD
1 VIETSUN FORTUNE 1336N VIETSUN 11-Dec SP-ITC 15-Dec GREEN PORT
2 PHUC KHANH 119N GLS 11-Dec BẾN NGHÉ 14-Dec CHÙA VẼ
3 MORNING VSHIP  0258 VINAFCO 12-Dec BẾN NGHÉ 16-Dec TÂN CẢNG 128
4 MV PRUDENT 1741N VSICO 12-Dec VICT 15-Dec PTSC
5 BIEN DONG MARINER 1708N BIỂN ĐÔNG 12-Dec VICT 15-Dec TÂN CẢNG 128
6 VNL DIAMOND N211 VINALINES 13-Dec TÂN THUẬN 18-Dec ĐOẠN XÁ
7 PHUC HUNG 022N GLS 13-Dec BẾN NGHÉ 17-Dec CHÙA VẼ
8 VIETSUN PACIFIC 1736N VIETSUN 13-Dec TÂN THUẬN 16-Dec TÂN CẢNG 128
9 PACIFIC EXPRESS 702N GMĐ 13-Dec SP-ITC 15-Dec TÂN CẢNG 128
10 MV PROSPER 1744N VSICO 14-Dec VICT 18-Dec PTSC
11 TC VICTORY 1741N TÂN CẢNG 14-Dec DẦU THỰC VẬT 17-Dec TÂN CẢNG 189
12 HAI AN BELL 025N HAI AN 14-Dec VICT 17-Dec HAI AN
13 VINAFCO 26 0320 VINAFCO 15-Dec BẾN NGHÉ 19-de TÂN CẢNG 128
14 TC FOUNDATION 1737N TÂN CẢNG 15-Dec VICT 19-Dec TÂN CẢNG 128
15 ATLANTIC OCEAN 190N GLS 16-Dec BẾN NGHÉ 19-Dec CHÙA VẼ
16 VSICO PIONEER 1743N VSICO 16-Dec VICT 20-Dec PTSC
17 PACIFIC GRACE 239N GMĐ 16-Dec SP-ITC 20-Dec HAI AN
18 HAI AN TIME 097N HAI AN 17-Dec VICT 20-Dec HAI AN
19 VNL PIONEER 002NE VINALINES 17-Dec TÂN THUẬN 19-Dec TRANSVINA
20 VIETSUN INTEGRITY  241N VIETSUN 17-Dec TÂN THUẬN 20-Dec TÂN CẢNG 128
21 TC PIONEER 1741N TÂN CẢNG 17-Dec VICT 20-Dec TÂN CẢNG 128
22 VINAFCO 28 0174 VINAFCO 18-Dec LOTUS 22-Dec TÂN CẢNG 189

 

   

 

 

  

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!