Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây: LỊCH TÀU HP-HCM (tuần từ 25.03 - 02.04) (UPDATE 23.03.2023)

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây: LỊCH TÀU HCM-HP (UPDATE 09.03.2023)

 

                      LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 23/03/2023
 

 

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 VINAFCO 28 577S VFC 25-Mar CHUA VE 28-Mar LOTUS
2 HAIAN CITY  008S  HAIAN 25-Mar HAI AN 28-Mar VICT
3 PROGRESS 2304S VSICO 25-Mar PTSC 28-Mar VICT
4 VIETSUN DYNAMIC  0907S  VIET SUN 26-Mar TAN CANG 128 29-Mar BEN NGHE
5 TRUONG HAI STAR3  2310S  GLS 26-Mar CHUA VE 29-Mar BEN NGHE
6 HAIAN PARK  346S  HAIAN 26-Mar HAI AN 29-Mar VICT
7 PHUC KHANH  277S  GLS 27-Mar CHUA VE 30-Mar BEN NGHE
8 PACIFIC EXPRESS 914S  GMD 27-Mar NDV 30-Mar SPITC
9 TAN CANG FOUNDATION 2309S TAN CANG 28-Mar TAN CANG 128 31-Mar TCHP
10 VIETSUN HARMONY  1311S  VIET SUN 28-Mar TAN CANG 128 31-Mar BEN NGHE
11 NASICO NAVIGATOR  190S  GLS 28-Mar CHUA VE 31-Mar BEN NGHE
12 PHUC THAI  120S  GLS 28-Mar CHUA VE 31-Mar BEN NGHE
13 VINAFCO 26 735S VFC 28-Mar CHUA VE 31-Mar BEN NGHE
14 FORTUNE FREIGHTER 2311S VOSCO 28-Mar CHUA VE 31-Mar TAN THUAN
15 PROSPER 2312S VSICO 28-Mar PTSC 31-Mar BEN NGHE
16 HAIAN TIME  329S  HAIAN 29-Mar HAI AN 1-Apr VICT
17 NEW VISION 2306S  GMD 29-Mar MPC 1-Apr SPITC/TAN THUAN
18 VIETSUN FORTUNE  1910S  VIET SUN 30-Mar TAN CANG 128 2-Apr BEN NGHE
19 TC SYMPHONY  002S  HAIAN 30-Mar HAI AN 2-Apr VICT
20 BIENDONG MARINER 2308S VIMC 30-Mar TAN VU 2-Apr TAN THUAN
21 PRIME 2311S VSICO 30-Mar PTSC 2-Apr VICT
22 PHUC HUNG  234S  GLS 31-Mar CHUA VE 3-Apr BEN NGHE
23 MORNING VINAFCO 655S VFC 31-Mar CHUA VE 3-Apr BEN NGHE
24 DONG HO 2307S VOSCO 31-Mar CHUA VE 3-Apr TAN THUAN
25 VIETSUN CONFIDENT  0811S  VIET SUN 1-Apr TAN CANG 128 4-Apr BEN NGHE
26 HAIAN CITY  009S  HAIAN 1-Apr HAI AN 4-Apr VICT
27 PROGRESS 2305S VSICO 1-Apr PTSC 4-Apr VICT
28 VINAFCO 28 579S VFC 2-Apr CHUA VE 5-Apr LOTUS

 

LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                               

 Cập nhật ngày 09/03/2023

STT TÀU VOYAGE HÃNG TÀU HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD ETA POD
1 PACIFIC EXPRESS 911N GMD 10-Mar SP-ITC     14-Mar DINH VU
2 HAIAN CITY 006N HAIAN 10-Mar VICT 12-Mar TIENSA 14-Mar HẢI PHÒNG
3 PRIME 2308N VSICO 12-Mar VICT     16-Mar PTSC
4 HAIAN LINK 043N HAIAN 12-Mar VICT     16-Mar HẢI PHÒNG
5 DONG HO 2304N VOSCO 13-Mar TAN THUAN     17-Mar CHUA VE
6 HAIAN PARK 344N HAIAN 14-Mar VICT     18-Mar HẢI PHÒNG
7 PROGRESS 2302N VSICO 15-Mar VICT     19-Mar PTSC
8 FORTUNE FREIGHTER 2310N VOSCO 16-Mar TAN THUAN     20-Mar CHUA VE
9 HAIAN TIME 327N HAIAN 17-Mar VICT 19-Mar TIENSA 21-Mar HẢI PHÒNG
10 PROSPER 2310N VSICO 17-Mar VICT     21-Mar PTSC
11 PACIFIC EXPRESS 912N GMD 17-Mar SP-ITC     21-Mar DINH VU
12 VINASHIN EXPRESS 913N GMD 18-Mar SP/T.THUẬN     22-Mar MIPEC
13 HAIAN CITY 007N HAIAN 19-Mar VICT 21-Mar TIENSA 23-Mar HẢI PHÒNG

  


Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!