Hỗ trợ trực tuyến

  • ZALO CHAT
    Ms Lê Mai (Hàng hoá NỘI ĐỊA ) - 0914.378.596
    Email: vietphong-cus@vptrans.com.vn

Lịch tàu nội địa

Lịch tàu nội địa


Download lịch tàu nội địa tuyến HP - HCM tại đây:LỊCH TÀU HP-HCM (tuần từ 15.06 - 23.06.2024)hanh

Download lịch tàu nội địa tuyến HCM - HP tại đây:LỊCH TÀU HCM- HP (tuần từ 15.06 - 23.06.2024)

 

                      LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HẢI PHÒNG - HỒ CHÍ MINH                                                                                                                                                                                                                                        Cập nhật ngày 13/06/2024
 

 

STT VESSEL NAME VOYAGE HÃNG TÀU HẢI PHÒNG HỒ CHÍ MINH
ETD POL ETA POD
1 PROGESS 2424S VSICO 15-Jun PTSC 18-Jun VICT
2 PACIFIC EXPRESS  973S GMD 15-Jun NAM HAI 18-Jun PIP 3 
3 DONG HO  012S  HAI AN 16-Jun HAI AN 19-Jun VICT
4 V26 835S VFC 16-Jun CHUA VE 19-Jun TAN THUAN
5 PROSPER 2422S VSICO 16-Jun PTSC 19-Jun BEN NGHE 
6 HAIAN ROSE  033S  HAI AN 17-Jun HAI AN 20-Jun VICT
7 VIETSUN CONFIDENT V0919S VIET SUN 17-Jun NAM HAI 21-Jun BEN NGHE 
8 HAIAN PARK 395S HAI AN 18-Jun HAI AN  11-Jun VICT
9 PACIFIC GRACE  333S GMD 18-Jun NAM HAI 20-Jun SP-ITC
10 FORTUNE FREIGHTER 2422S VOSCO 18-Jun CHUA VE 21-Jun TAN THUAN
11 PRIME 2423S VSICO 18-Jun PTSC 21-Jun VICT
12 HAIAN BELL 259S HAI AN 19-Jun HAI AN  22-Jun VICT
13 BIENDONG MARINER MB2408S VIMC 19-Jun DINH VU 22-Jun TAN THUAN
14 MVN 753S VFC 20-Jun CHUA VE 24-Jun BEN NGHE 
15 VIETSUN DYNAMIC V1020S VIET SUN 20-Jun NAM HAI 23-Jun BEN NGHE 
16 PREMIER 2421S VSICO 20-Jun PTSC 23-Jun BEN NGHE 
17 HAIAN BETA 006S HAI AN 21-Jun HAI AN  25-Jun VICT
18 VIETSUN FORTUNE V2020S VIET SUN 21-Jun NAM HAI 25-Jun BEN NGHE 
19 DONG HO  013S HAI AN 22-Jun HAI AN  25-Jun VICT
20 PACIFIC EXPRESS  974S GMD 22-Jun NAM HAI 25-Jun PIP 3 
21 BIENDONG FORTUNE BDF2417S VIMC 22-Jun DINH VU 25-Jun TAN THUAN
22 FORTUNE NAVIGATOR 2422S VOSCO 22-Jun CHUA VE 25-Jun TAN THUAN
23 PROGESS 2425S VSICO 22-Jun PTSC 25-Jun VICT
24 VIETSUN HARMONY V1421S VIET SUN 22-Jun NAM HAI 26-Jun BEN NGHE 
25 PROSPER 2423S VSICO 23-Jun PTSC 26-Jun BEN NGHE 

LỊCH TÀU VẬN CHUYỂN TUYẾN HỒ CHÍ MINH - HẢI PHÒNG                                               

 Cập nhật ngày 13/06/2024

  

TÀU VOYAGE HỒ CHÍ MINH ĐÀ NẴNG HẢI PHÒNG
ETD POL ETA POD ETA POD
PREMIER 2420N 16-Jun BẾN NGHÉ     20-Jun PTSC
FORTUNE NAVIGATOR 2421N 17-Jun TAN THUAN      21-Jun CHUA VE
HAIAN BETA 005N 17-Jun VICT     21-Jun HẢI AN
PROGRESS 2424N 18-Jun VICT     22-Jun PTSC
HAIAN CITY 058N 18-Jun VICT     22-Jun HẢI AN
DONGHO 012N 19-Jun VICT     4-Jan HẢI AN
PACIFIC EXPRESS 974N 19-Jun ICD 3     23-Jun NAM HAI
PROSPER 2422N 20-Jun BẾN NGHÉ     24-Jun PTSC
HAIAN PARK 395N 21-Jun BẾN NGHÉ     25-Jun HẢI AN
PRIME 2423N 21-Jun VICT     25-Jun PTSC
FORTUNE FREIGHTER 2422N 22-Jun TAN THUAN      26-Jun CHUA VE
PACIFIC GRACE 334N 22-Jun SPITC     26-Jun NAM DVU

Ghi chú: Lịch tàu trên có thể thay đổi và sẽ được thông báo tới Quý Khách hàng           

  CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ QUAN TÂM, ỦNG HỘ VÀ HỢP TÁC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!