Hỗ trợ trực tuyến

  • ZALO CHAT
    Ms Lê Mai (Hàng hoá NỘI ĐỊA ) - 0914.378.596
    Email: vietphong-cus@vptrans.com.vn


 Thống kê một số văn bản pháp quy về GTVT Đường Bộ

 

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Hình thức Cơ quan ban hành Nội dung trích yếu Download tài liệu
1 1444/SGTVT-QLVT 30/07/2015 Công văn Sở GTVT Hải Phòng Về việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng lái xe hạng FC  Cong van so 1444SGTVT QLVT
2  09/TB-HATA  21/07/2015 Thông báo Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Hải Phòng Về kết quả kiến nghị của hiệp hội tại Hội nghị đối thoại với Bộ Giao thông Vận tải ngày 20/07/2015  Thong bao so 09 TB_HATA
3 30/2015/TT-BGTVT 14/07/2015 Thông tư Bộ GTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ  Thong tu 302015TT BGTVT
4 10/2015/TT-BGTVT 15/04/2015 Thông tư Bộ GTVT Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô  Thong tu 102015TT BGTVT
5  4685/BGTVT-VT 15/04/2015 Văn bản Bộ GTVT Văn bản của Bộ Giao thông Vận tải gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị phối hợp thực hiện việc tạm dừng việc áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về tải trọng trục của xe ô tô theo nghị định số 171/2013/NĐ - CP và Nghị định số 107/2014/NĐ-CP.   Van ban so 4685 BGTVT VT
6 01/VBHN-BGTVT 2/2/2015 Thông tư Bộ GTVT Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ  Thong tu 01_VBHN-BGTVT
7 01/TB-HATA  08/01/2015  Thông báo Hiệp hội Vận tải Hàng hóa đường bộ Hải Phòng Về kết quả kiến nghị cho phép xếp hàng vượt trọng tải (khối lượng hàng chuyên chở) cho phép tham gia giao thông đến 10%.  Thong bao so 01TB_HATA
8 128/BGTVT – VT  07/01/2015 Công văn hỏa tốc Bộ GTVT về việc hướng dẫn thống nhất thực hiện xếp hàng hóa lên xe ô tô phù hợp theo quy định tại Nghị Định số 107/2014/NĐ-CP.                    Cong van hoa toc so 128BGTV
9 01/HATA-2014 3/1/2015 Công văn Hiệp hội Vận tải Hàng hóa đường bộ Hải Phòng Về việc đề nghị cho phép xếp hàng lên phương tiện với sai số dưới 10% tải trọng cho phép tham gia giao thông  Cong van so 01HATA_2014
10 87/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Thông tư Bộ GTVT Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển PTGT    Thong tu 87_2014_TT-BGTVT
11 85/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Thông tư Bộ GTVT Thông tư quy định về cải tạo phương tiện cơ giới giao thông đường bộ  Thong tu 852014TT BGTVT
12 84/2014/TT-BGTVT 31/12/2014 Thông tư Bộ GTVT Thông tư quy định về tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ  Thong tu 84_2014_TT-BGTVT
13 67/2014/TT-BGTVT 13/11/2014 Thông tư Bộ GTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp GPLX cơ giới…  Thong tu 672014TT BGTVT
14 63/2014/TT-BGTVT 7/11/2014 Thông tư Bộ GTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ  Thong tu so 63_2014_TT-BGTVT
15 63/2014/TT-BGTVT 7/11/2014 Phụ Lục Thông tư Bộ GTVT Phụ lục Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ban hành ngày 07/11/2014.  Phu luc thong tu so 63_2014_TT-BGTVT
16  2047/SGTVT-QLV 7/11/2014 Hướng dẫn bổ sung  Sở GTVT Hướng dẫn bổ sung theo thông tư số  2047/SGTVT-QLV về việc thực hiện điều kiện kinh doanh vận tải, đăng ký kế hoạch khai thác tuyến năm 2015, cấp đổi phù hiệu các loại ban hành ngày 07/11/2014.   Van ban so 2047SGTVT QLVT
17 48/2014/TT-BGTVT 15/10/2014 Thông tư Bộ GTVT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ  Van ban so 48 2014 TT BGTVT
18 152 /2014/TTLT-BTC-BGTVT 15/10/2014 Thông tư Bộ GTVT Hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ  Thông tu lien tich 152 2014 BTC BGTVT
19  86/2014/NĐ-CP 10/9/2014 Nghị định Chính Phủ Về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.   Nghi Dinh 86_2014_ND-CP